Finn Olaussen, produktgruppesjef Prefab viser frem Høiax prefabrikkerte fordelerskap.

Høiax lanserer prefabrikkerte fordelerskap

Høiax har utvidet kapasiteten med en ytterligere produksjonslinje for ferdig monterte fordelerskap i fabrikken på Lisleby i Fredrikstad. – Vi ser at kundens behov har endret seg, og at både montering og løsninger blir mer og mer krevende, og ikke minst er det tidkrevende for rørleggeren på bygge- og anleggsplassen.

0

– Vi tilbyr skreddersydde og optimale løsninger til hvert enkelt prosjekt etter kundens
spesifikasjoner. Våre prefabrikkerte løsninger er basert på våre standard fordelerskap
og standard sortiment innen rør-i-rør og gulvarmesystemer, sier Finn Olaussen, Produktgruppesjef Prefab i Høiax AS i en pressemelding.

Skapene Høiax tilbyr er, tappevannskap, gulvvarmeskap, kombiskap, og inntaksskap.

– Vi leverer også løsninger med energimålere, vannmålere, varmevekslere, shunter,
el-kassett, automatikk osv., alt etter kundens ønsker, sier Olaussen.

– Vår styrke som teknisk systemleverandør er at vi tar ansvar for at alle komponenter passer perfekt sammen og fungerer optimalt. Med utvidet kapasitet på prefabrikkeringen gjør vi det enda enklere for rørleggeren, sier Thomas Buskoven, adm dir. i Høiax AS.

Hva betyr dette for deres kunder?
– I praksis vil vi utarbeide et tilbud ut ifra spesifikasjonene beskrevet i et teknisk underlag
fra kunden. Deretter gjøres det om til en ordre og vi lager en 3D-tegning av
løsningen, som igjen sendes kunden for godkjenning. Når dette er på plass, starter vi
produksjon.