- Folk har vært desperate for å få hjelp til å tine frosne vannrør i kuldeperioden vi nylig har lagt bak oss, sier servicesjef Geir Jansen hos Andenæs VVS.

 – Har vi glemt at vi bor i et kaldt land?

- Rørleggerne må montere riktig, og frostfaren må tas på alvor:

0

Vakttelefonen hos Andenæs VVS har kimet nesten ustanselig under kuldeperioden vi nettopp har lagt bak oss. Årsak: frosne og sprukne rør. – Nå bør bransjen snart innse at vi bor i et kaldt land og sørge for bedre isolering, sier servicesjef Geir Jansen hos Andenæs VVS i Oslo til VVSforum.

Han er ikke i tvil om at mange vannskader kunne vært forhindret om rørleggerne hadde montert rør korrekt, og med større hensyn til frostfaren.

– Rør må monteres på riktig side av kuldebroer. Unngå montering av rør i yttervegg. Sørg for riktig isolering av rørene og bruk helst selvregulerende varmekabler på utsatte steder – nettopp for å forebygge at rørene fryser, sier han.

– I «beste» fall fører et frosset rør det til at beboerne eller ansatte i bygget ikke får vann. I verste fall sprekker røret og vannet fosser ut og gjør stor skade.

Må ta høyde for streng kulde
Geir legger ikke skjul på at han er blitt en smule bekymret over hvordan rørføringene er blitt løst i mange av tilfellene, spesielt i eldre og rehabiliterte bygg. Han forteller om usikrede rør som er lagt i trekkfulle områder eller på annet vis er eksponert for minusgradene.

– For meg kan det virke som at rørene er lagt en varm sommerdag, og at man har glemt at vi har en årstid som heter vinter. Og selv om vi har hatt tre «snille» vintrer på rad, må det tas høyde for at rørene også skal tåle sprengkulden vi vet kommer før eller siden.

Stillestående vann og 15 minusgrader er en dårlig kombinasjon, minner han om.

– Derfor må rørleggeren tørre å selge inn behovet for å isolere rørene, eventuelt bruke varme som et forebyggende element. Dette er en svært rimelig investering i forhold til hva en vannlekkasje koster i tid, penger og ergrelser, og handler både om å ivareta kunde og om bransjens renommé.

Ikke overrasket
Selv om antall frostrelaterte oppdrag har vært mange i vinter, er ikke Geir overrasket over det han har opplevd. Han påpeker samtidig at han ikke forsøker å legge skylden på noen eller vil løfte en pekefinger, men håper budskapet vil føre til at noen rørleggere tenker seg om neste gang de rehabiliterer et bygg.

– Det er også viktig å tenke at det kan skje bygningsmessige endringer i ettertid som gjør at rørene kan bli mer utsatt for trekk og kulde enn når de monteres. Det må det også tas hensyn til. Det er mange forhold som spiller inn, derfor bør hele byggebransjen i sin helhet tenke forebyggende og tilby mer vannskadesikre løsninger enn i dag, oppfordrer han.