Watersprint finnes i tre forskjellige varianter for forskjellige behov desinfeksjonsgrad og/eller vannføring. Ingen kjemikalier og ingen kvikksølv, og i tillegg bidrar den moderne UV LED-teknologien til en energieffektiv løsning.

Bruker UV LED-behandling mot legionella i drikkevannet

Renser vannet ved tappepunktet for å eliminere risiko for legionella:

0

Legionella-bakterien forårsaker legionellose, også kjent som legionærsykdom og Pontiac-feber. Bakterien trives i vanntemperaturen mellom 20 og 55 grader og våtrom kan derfor være en kilde til legionella. Etter flere store sykdomsutbrudd i Norge forkommer det fortsatt årlige enkelttilfeller av sykdommen.

Nå har forskere ved SINTEF, NTNU, University of Minnesota og Folkehelseinstituttet funnet legionella i både varmt- og kaldtvann. Funn av legionella i kaldt drikkevann vekker oppsikt og skaper økt bevissthet om problemstillingen. For å møte denne utfordringen leverer FM Mattsson en UV LED-teknologi som desinfiserer drikkevann og fjerner bakterier, protozoner og virus ved tappepunktet.

– Bakgrunnen for produktet er et partnerskap med Watersprint som driver med vannbehandling over hele verden. De har levert løsninger for rensing av drikkevann i flere land med dårlig vannkvalitet. Selv om vi i Norge har bra drikkevann kan det oppstå problemer som følge av etterslep på vedlikehold av VA-systemene. Legionella-utbruddet på Askøy, det siste store utbruddet her i Norge, oppstod på grunn av en vannpost utenfor bygget som ikke var vedlikeholdt godt nok. Utbruddet viser at selv med verdens beste vannkilder og gode renseanlegg kan legionella oppstå, sier Arnt Erik Lindseth, salgssjef i FM Mattsson-Mora Group.

De lærde strides
Lindseth peker på at ingen har en eksakt fasit på hvordan man håndterer legionella og at de lærde strides om metoder for å redusere risiko.

Arnt Erik Lindseth, salgssjef i FM Mattsson-Mora Group.

– Det stilles krav fra myndighetene om tiltak for å bekjempe legionella, og en av tiltakene er gjennomspyling med hetvann. Nå viser det seg at det har minimal effekt fordi det ofte finnes blindgjengere som man ikke får gjennomspylt. I tillegg ser man at selv om man spyler varmtvannsledningen, kan det oppstå legionella i kaldtvannsledningen. Dette er fordi man ofte legger kaldtvanns- og varmtvannsledning ved siden av hverandre i himlingen. Om man ikke isolerer godt nok kan det bli en temperatur på kaldtvannet som kan skape legionellavekst.

Han mener den beste måten å få kontroll på legionella er gjennom å sette renseenheten så nært tappestedet som mulig.

– Om man bruker et nybygg som eksempel hvor det settes store renseenheter på inntaket, så vet man at det er branntrommel i hver etasje som ikke blir gjennomspylt. Dette er bare et eksempel på hvor legionella kan oppstå.

– Vi gikk sammen med Watersprint for å finne en effektiv løsning for dusjanlegg, siden legionella overføres til mennesker via damp. Vi så at for å være hundre prosent sikker må rensingen skje nærmest mulig tappestedet. Om du ser på kobberspyling med strøm eller kjemikalieanlegg kan du ikke være helt sikker, men med løsningen vår er man helt sikker på at vannet er fritt for legionella, sier han.

Saken fortsetter under bildet:

Reduserer driftskostnader med unik teknologi
Lindseth forteller at en utfordring er at mange entreprenører bare ser på installasjonskostnaden ved løsningen.

– Det mange ikke tenker på er at selv om et spyleanlegg har få enheter, har de et enormt energiforbruk. VI må ha en enhet per dusj slik at enhetsprisen blir høyere. Når vi regner på prosjekter ser mange bare på prisen per enhet, men de tar ikke hensyn til energi- og driftskostnader ved anlegget, sier han.

Han forteller at løsningen bruker en sylinder som monteres etter dusjbatteriet.

– Siden man ser at det kan være legionellavekst i det kalde vannet renser vi derfor det tempererte vannet som kommer ut fra dusjen. Løsningen bruker UV-lys fra en veldig liten LED-lampe som ikke bruker kvikksølv, som andre LED-lamper gjør. Forskerne som oppfant LED-lamper uten kvikksølv fikk nobelpris i fysikk i 2014, sier han.

Effektiv løsning mot bakterier.
Det siste store prosjektet er for Bakehuset, en stor kjede innen brød og konditorvarer som vi utvikler en spesial enhet til. Han forteller at Bakehuset er ekstremt nøye med behandling av produkter som ikke blir varmebehandlet, eksempelvis kakekremer og annet som ikke blir stekt.

– Vi installerte vår løsning og fikk under 10 på CFU-målingen, med en grense som ligger på 100 CFU. Siden løsningen bare tenner UV-lyset ved bruk, har pærene veldig lang levetid.

Ås kommune har tatt investeringen med å ligge i forkant i forhold til forebygge legionella, og skåldesikring.

Avhengig av bruken er levetiden på LED-pæren fra 7 til 10 år, sammenlignet med annen UV-behandling som krever årlig kontroll og service. Løsningen er effektiv og enkel å vedlikeholde for å sikre seg mot legionella og andre bakterier, sier han.

– På Moen sykehjem i Ås kommune ble det montert vår trykk- og termostat-dusj med en Watersprint enhet i baderommet. Skålde og legionella siker løsning. Da kan betjeningen slippe og bekymre seg når beboere er i dusjen. Desto nærmere tappestedet du løser problemet, jo sikrere er du, avslutter Lindseth.