Andreas Larem begynner å jobbe hos Rørkjøp rett etter sommerferien i år.

Andreas Larem fra Oso Hotwater til Rørkjøp

Andreas Larem begynner å jobbe hos Rørkjøp fra august 2021. Larem skal være en nøkkelmann i oppbyggingen kjedens nye satsing innen VA, samt jobbe tett opp mot medlemsbedriftene i Rørkjøp.

0

– Larem får flere spennende utfordringer i fanget, hvor han på den ene siden skal være en del av laget som pleier dagens medlemsmasse og sikrer solid lønnsomhet blant kjedens medlemsbedrifter. På den andre siden skal Larem være med å bygge opp kjedens nye satsing innen VA, som Rørkjøp har en spennende strategi for, skriver Rørkjøp i en melding.

– Andreas er på plass etter sommerferien og gleder seg til å ta fatt på sine nye arbeidsoppgaver. Vi i Rørkjøp ser frem til å få Andreas med på laget, skriver de videre.