Olav Råken, Bademiljø, Lyna Tran, VVS Norge AS, og Jarle Amble, Comfort., jobber for å styrke kompetansenivået blant medlemsbedriftene i begge kjedene. Nå skal de gjennom et samarbeid med Kiwa øke kunnskapsnivået på sprinkler ytterligere.

VVS Norge lanserer nok et samarbeid for kompetanseheving

VVS Norges medlemsbedrifter i Bademiljø og Comfort styrker sin kompetanse på sprinkler og HMS gjennom et strategisk samarbeid med Kiwa. – Nå kan våre rørleggere bli sertifisert etter den anerkjente sertifiseringsordningen fra FG for installasjon og vedlikehold av sprinkleranlegg.

0

VVS Norge jobber mot å være best på kvalitet og HMS i VVS-bransjen. Nylig inngikk de et strategisk samarbeid med Kiwa, nettopp for å sikre at medlemsbedriftene, Bademiljø og Comfort, til enhver tid kan forbedre sine produkter og tjenester.

– Kompetanseutvikling er viktig for at våre medlemsbedrifter skal kunne rekruttere og beholde gode medarbeiderne, men også for å sikre at vi leverer vellykkede prosjekter og ivaretar sikkerheten til våre medarbeidere. Vårt mål er at våre medlemmer til enhver tid leverer lønnsomme prosjekter med høy kvalitet, sier Jarle Amble og Olav Råken, Fagsjefer i Bademiljø og Comfort.

Gjennom Kiwas 100 år lange historie har kurs og kompetanseutvikling vært en viktig del av virksomheten.

– Bygg- og anleggsbransjen har hele tiden stått sentralt, og vi ser nå frem til å bidra med vår erfaring og kompetanse for å løfte kvaliteten på VVS Norge sine tjenester og sikre en god sikkerhetskultur, sier Elisabeth Rose, Direktør for kurs og konsulenttjenester i Kiwa.

Gjennom samarbeid med FG har Kiwa videreutviklet kurs og sertifisering innen sprinkler i Norge. For å sikre at arbeid med automatiske slokkesystemer gjennomføres fagmessig korrekt, stilles det krav til dokumentert kompetanse.

– Kompetanseutvikling av våre rørleggere er viktig for å sikre kvalitet i leveransen til våre kunder, både i privat- og proffmarkedet. To av fagområdene vi har fokus på er sprinkler og HMS, sier Lyna Tran, direktør for strategi og forretningsutvikling, samt leder av VVS Norge Akademiet.

– Gjennom samarbeidet med Kiwa kan våre rørleggere bli sertifisert etter den anerkjente sertifiseringsordningen fra FG for installasjon og vedlikehold av sprinkleranlegg, fortsetter Tran.

Kiwa tilbyr gjennom VVS Norge Akademiet ulike HMS-kurs som leder til et sertifikat. Dokumentert kompetanse er nyttig i dialogen med kunder, myndigheter og andre samarbeidspartnere.

– HMS-kursene som medlemmene i VVS Norge har tilgang til, vil kunne tilføre bedriftens ledere og medarbeidere kunnskap og ferdigheter som bidrar til å utvikle en god sikkerhetskultur, avslutter Tran.

Bygg- og anleggsbransjen har mye risikofylt arbeid med store energier i sving, noe som også medfører en høy risiko er kjemisk eksponering.

– Byggebransjen er storforbruker av kjemikalier, og det er viktig at arbeidsgivere har kunnskap om risikoen som kjemikalier kan utgjøre på helse og miljø. I tillegg vil det på enhver byggeplass være stoffer som vi ikke nødvendigvis tenker på som skadelig, hvor det er graden av hyppig og langvarig eksponering som er utslagsgivende, sier Rose.

Kurset som tilbys i trygg kjemikaliehåndtering vil gi forståelse og økt kunnskap for å bidra til å sikre en trygg arbeidsplass.