Styreleder Helge Ranheim ( tv), og daglig leder Kai Johnsen i VVS Eksperten, opplever en fantastisk lagånd i hele rørleggerkjeden.- Dette sprer seg tydeligvis i markedet, siden vi får flere og flere henvendelser fra både nye rørleggerbedrifter og leverandører, sier de to.

VVS Eksperten med formidabel vekst i 2020

Daglig leder i VVS Eksperten, Kai Johnsen, kan rapportere om et fantastisk første halvår for rørleggerkjeden som nå verdt øyeblikk bikker 400 medlemmer. Kjeden har hatt en vekst på rundt 120 prosent så langt i år, kontra samme periode i 2019. – Vi er veldig godt fornøyd med det meste i VVS Eksperten om dagen, her er det harmoni og samspill som preger hverdagen, sier Johnsen.

0

VVS Eksperten har nå en omsetning på rundt 3.4 milliarder, og er med den største rørleggerkjeden omsetningsmessig i Norge. Varekjøpet er også ganske betydelig og ligger per dags dato på 1.2 milliarder fra grossister og direkte leverandører. Medlemsveksten øker hele tiden, og per 10.august teller kjeden 397 medlemmer.

Kai Johnsen tok over som daglig leder i kjeden etter Jan Vang i april 2019, men Vang har vært med i temaet på kjedekontoret frem til nå, og vil gi seg helt i oktober 2020.
– Jeg kom til en rørleggerkjede hvor ting var på stell, og har hatt en positiv utvikling i mange mange år. Det å bli en del av kjedekontoret med svært dyktige og hyggelige kollegaer, og ikke minst lære alle våre medlemmer å kjenne, har vært en utrolig hyggelig reise for meg, sier Johnsen.
– Det har vært et begivenhetsrikt år hvor vi blant annet har lagt bak oss en vellykket feiring og markering av vårt 20-års jubileum. Det har styrket samholdet i VVS Eksperten ytterligere, og vi legger heller ikke skjul på at vi er stolte av at vi i løpet av det siste året har fått 100 nye medlemmer i kjeden. Bare i 2020 har det kommet hele 48 nye medlemmer. Jeg tror vi er den kjeden som vokser raskest i antall nye medlemsbedrifter og omsetning om dagen, sier Johnsen.

Pandemien skapte utfordringer
Medlemsbedriftene i VVS Eksperten fikk også merke at Norge stengte ned i mars.
– Vi fikk en utfordring 12.mars i år. Landet stengte ned, og det var i en periode stor usikkerhet om hvordan dagene og månedene fremover ville bli. Etter noen stille uker i starten, løste dette seg heldigvis på en bra måte, og stort sett alle våre medlemsbedrifter har kommet godt ut av den pågående koronapandemien. De har nok å gjøre, og en hverdag som er normal både i forhold til oppdrag og inntjening. Mange har også økt oppdragsmengden som en følge av at mange har benyttet denne perioden til å pusse opp badene sine. Vi på kjedekontoret valgte å følge rådene fra helsemyndighetene, og tok hjemmekontor i en lang periode. Nå fortsetter vi med det en stund fremover, for å se litt utviklingen av de siste ukenes hendelser på smittefronten, sier Johnsen.

Skal utvikle oss
I løpet av det siste året har VVS Eksperten gjort noen justeringer i sin markedsstrategi, og kjedelederen og styret har endret litt på fokuset i forhold til hvor VVS Eksperten ønsker å styrke seg ytterligere.
– Vi har våre utfordringer vi også, og må jobbe hardt for at alle våre medlemmer skal føle at medlemskapet i VVS Eksperten gir en merverdi. Derfor har vi etablert to nye grupper/råd i kjeden, og lagt ned det tidligere markedsrådet. Nå er fokuset mer spisset, og vi skal utvikle oss på flere områder og bli en enda bedre rørkjede for våre medlemmer, og ut mot våre kunder. De nye rådene er satt sammen av medlemmer og skal bistå med kunnskap og kompetanse i butikkdrift, samt på prosjektarbeid, sier Johnsen.

Styreleder i VVS Eksperten, Helge Ranheim poengterer at kjeden har medlemmer i alle kategorier, små, mellomstore, og større rørleggerbedrifter. Uavhengig av størrelse på bedriften, har vi mye glede og synergier av hver andre. Innkjøp er viktig for oss, men det som er enda viktigere er at hver enkelt bedrift får ivareta sine særegenheter. Kjeder og organisasjoner skal bistå oss på rammebetingelser, innkjøp også videre. Men vi må selv sørge for at grensen til det bedriftsinterne opprettholdes.

– Et av våre satsingsområder er at vi skal være en rørleggerkjede som også ivaretar bedrifter som satser i prosjektmarkedet. Det betyr at vi må tilby konkurransedyktige betingelser for disse virksomhetene som gjør at de vinner oppdrag i prosjektmarkedet. Både, mindre mellomstore og store medlemmer har prosjekter gående. Så dette har ett potensiale, og er spennende å videreutvikle. Det er god dialog internt, og blant våre medlemmer. Ideene blomstrer når Kai kjører sitt opplegg. Enten når han reiser rundt i det ganske land, eller når det avholdes møter i forskjellige fora. Vår målsetting er at alle skal være fornøyde, det gir oss motivasjon til å jobbe sammen for å styrke samhold og videre vekst for oss som kjede, sier Ranheim.

Kompetanse og samarbeid
VVS Eksperten har valgt å samarbeide med eksterne samarbeidspartnere for å øke kompetansen ytterligere blant sine medlemmer. En av samarbeidspartnerne er blant Rørentreprenørene Norge.
– Vi har valgt en litt annen strategi en mange av våre konkurrerende kjeder i forhold til opplæring og kompetanseheving. Vi binder ikke opp være medlemmer i ulike programmer som koster mye penger, og som ikke treffer alle like bra. Vi ønsker at våre medlemmer står fritt til å velge kompetanse påfyll der de ønsker og ser behovet. Samtidig ønsker vi å utvikle et enda tettere og bedre samarbeid med våre leverandører. De sitter på masse kunnskap som er viktig for våre rørleggerbedrifter. Det må vi utnytte til det beste for alle parter, og er etter mitt syn bare med å knytte oss tettere sammen. I tillegg har vi veldig godt og tett samarbeid med Rørentreprenørene Norge som vi setter stor pris på, sier kjedelederen.

Skal være stolte
Kai Johnsen mener utviklingen i kjeden tyder på at det gjøres mye riktig i VVS Eksperten, og fremhever medlemmene som den viktigste ressursen de har. Det er der det skapes verdier, og ikke minst utføres faghåndverk og kvalitet. Uten det er det ikke så mye å skape en rørleggerkjede på.
– Jeg må si at jeg er veldig stolt av være leder for VVS Eksperten, og jeg blir jo litt ekstra engasjert når jeg nå sist helg så på Blinkfestivalen, og ser at VVS Eksperten preger TV-bildene som vi gjør. Et annet viktig moment å understreke er at vi på kjedekontoret er kun fem ansatte, og er på ingen måte overadministrert. Vi skal jobbe effektivt. Vi ønsker å være en åpen kjede med korte beslutningsveier for alle medlemsbedriftene. Medlemmene skal være selvstendige å styre sin egen bedrift. Vi er en kjede som er 100 prosent medlemseiet, og slik skal det være, sier en entusiastisk daglig leder avslutningsvis til VVSforum.