Daglig leder i VVSEksperten, Kai Johnsen, gleder seg over en knallåpning på året så langt, men er bekymret for hvordan coronautbruddet slår ut for medlemsbedriftene i ukene fremover. - Jeg håper regjeringens stramme tiltak bidrar til at vi kan få en tilnærmet normal arbeidshverdag så fort som mulig.

VVS Eksperten bekymret over utviklingen i markedet

– Vi har hatt en fantastisk start på året, men ser at utviklingen i markedet de siste dagene begynner å gjøre seg gjeldende i negativ retning. Mange av våre medlemmer begynner å merke konsekvensene av Corona utbruddet, noen prosjekter stoppes inntil videre, og forbrukeren utsetter planlagte jobber hjemme, sier Kai Johnsen, daglig leder i VVS Eksperten.

0

– Hittil har bygg og anlegg klart seg relativt brukbart i forhold til andre bransjer, men det skjer en utvikling hele tiden nå, så ting snur fort, og signaler som har kommet i løpet av helgen indikerer at også vår bransje merker konsekvensene mer og mer, sier Johnsen.

Han tror det blir vanskelig for en del av medlemmene å komme utenom permitteringer i et eller annet omfang. Kjedekontoret jobber på spreng for å bistå kjedens medlemmer med alle typer spørsmål som dukker opp forløpende i den krevende situasjonen.
– Det er selvsagt mange spørsmål rundt permitteringer, og vi frykter dette kan få store økonomiske konsekvenser, hvis jobbene stopper opp og denne situasjonen strekker seg over lang tid.

Men kjedelederen i VVS Eksperten forteller at det er flere lyspunkter i den ellers triste og alvorlige situasjonen.
– Flere medlemsbedrifter mangler medarbeidere til å ta unna jobber. Det er jo unikt med tanke på hva man både leser og hører om dagen. Det er viktig at hjulene holdes i gang, det er best for alle parter. Vi må prøve å være mest mulig positive og tenke kreativt. Vi er optimister og håper dette snur fortere enn antatt. VVS Eksperten er inne i en veldig god periode for tiden, og har hatt stor økning i salget hittil i 2020, samtidig som det har kommet hele 27 nye medlemmer i 2020 .

Johnsen mener det nå er viktig at medlemmene kommuniserer tett med kundene, skape trygghet ute hos kunden i forhold til jobben som utføres, med smittevern, og opptre forsiktig og ta hensyn.
– Det er ingen tvil om at det er utfordrende å bygge bad i disse dager, hvor hele familien er hjemme, foreldre med hjemmekontor, barna med skoleundervisning. Det medfører jo at folk kanskje utsetter planlagte prosjekter i en periode, sier kjedelederen i VVS Eksperten, Kai Johnsen.