Thor E. Lexow, administrerende direktør i VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi.

VKE etterlyser mer aktiv oppfølging og kontroll av anbud

Arbeider for en seriøs bransje:

0

Juks med anbud er et problem både for innkjøpere og for seriøse aktører. Både offentlige innkjøpere og byggenæringen har et ansvar for å følge opp anbudsprosesser å sørge for at det leveres etter spesifikasjoner beskrevet i anbudene. Nå ønsker Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi (VKE) økt oppmerksomhet på standarder for anbud og kontroll av leveransene.

– Vi har fått flere tilbakemeldinger fra våre medlemmer som har tapt anbudskonkurranser der det leveres udokumenterbare og usertifiserte produkter av dårligere kvalitet enn det som er beskrevet i anbudene. Det vi ser er at det kan være lav bestillerkompetanse og manglende kontroll av hva som faktiske blir levert, blant de som kjøper ventilasjonsfiltre. Mange tenker kanskje at et filter er et filter, og velger det billigste uten å se på hvilke ytelser som er nødvendig, sier Thor E. Lexow, administrerende direktør i VKE.

Standarder for anbudsbeskrivelser
Han forteller at dette er spesielt alvorlig med tanke på at mange av produktene hvor filtrene inngår er strengt klassifisert med hensyn på energieffektivitet, varmegjenvinning og trykktap.

– Filtrene er sertifisert med en viss kvalitet, om det da settes inn filtre med dårligere egenskaper ved vedlikehold vil ikke systemene som helhet leverer det byggeier har betalt for. En ting er at man får dårligere inneklima, men også økt energibruk.

– Vi har jobbet i flere fora for å utvikle standarder for anbudsbeskrivelser, både med tanke på NS 3420, men ikke minst med tanke på serviceavtaler. Problemstillingen er ikke unik for luftfiltre, men gjelder alt man setter inn i et bygg. Dette handler om sluttkontroll, innreguleringsprotokoll på ventilasjonsanlegg, uavhengig tredjepartskontroll, og systemet med ansvarsrett for kontroll. Det er godt regulert for nybygg, hovedombygging, og ved bruksendring, men ikke i drift av eksisterende bygg, sier Lexow.

Må ha bedre kontroll
Han forteller at problemstillingen oppstår på grunn av ulike svakheter i anbudsprosessene.

– Vi vet at førstegangsinnkjøpet og driftskostnader ofte går på forskjellige budsjetter, noe som kan føre til uklarhet om hvem som har kontrollansvaret. Samtidig som dette er en utfordring, ser vi at spesielt skoler begynner å få økt bevissthet rundt filterkvalitet. Men om bestilleren ikke beskriver kvaliteten som skal leveres, levers ofte det dårligste produktet, sier han og tilføyer:

– På den ene siden kan det blir levert for dårlige produkter på grunn av dårlig bestillerkompetanse. På den andre siden ser vi at det leveres for dårlig dokumentasjon, eller ingen i det hele tatt. Om du bestiller klasse A og får klasse C, sier det seg selv at det er dirkete juks og lovbrudd.

– Dette blir også en utfordring for bedriftene som varsler, siden de kan bli ekskludert fra fremtidige anbudskonkurranser. Vi må sørge for økt bestillerkompetanse og bevisstgjøring rundt kontroll av leveranser i etterkant. De store filterprodusentene bruker mye ressurser på testing og dokumentasjon, men risikerer å tape anbud mot produkter som ikke er testet eller er dokumentert. Dette påfører byggeier både økte driftskostnader og brukerne dårligere inneklima.

VKE arbeider for en seriøs bransje
Lexow forteller at bransjens varemerke skal være høy etisk og faglig kompetansestandard for å ivareta kvalitet, energieffektivitet og HMS.

– Å være seriøs handler også om redelighet og å følge forskrifter og kontrakter. Her jobber VKE for at regelverk og dokumentasjonskrav skal ligge på et hensiktsmessig nivå for å sikre at ytelser og produktkrav i kontrakter tilfredsstilles og byggeier sitter igjen med et godt dokumentert anlegg for videre drift og vedlikehold. Det skal ikke være tvil om hva VKE-medlemmer står for.

– For å sikre luftkvalitet bør man vurdere å sette krav til at det bestilles tredjepartssertifiserte luftfiltre som garanterer ytelsen gjennom hele levetiden. Både Eurosertifisering og P-merking av filtre fra RISE (tidligere SP i Sverige) er gode sertifiseringsordninger som sikrer sluttbruker den kvaliteten som behøves for å sikre lave driftskostnader og god luftkvalitet, sier han.

Ny ISO-klassifisering av luftfiltre
I 2016 kom en ny ISO-klassifisering av luftfiltre som ikke umiddelbart kan konverteres fra de gamle filterklassene fordi det er helt nye testmetoder som bedre gjenspeiler reelle forhold. Filterstandarden EN ISO 16890 har erstattet den tidligere standarden EN 779.  Den nye standarden har etablert et klassifiseringssystem for luftfiltre for allmenn ventilasjon basert på partikkelformet materiale (PM). Det erstatter åtte filterklasser som ble brukt tidligere i EN 779 (historiske klassifiseringer som F7 og EU7 dukker opp). De beste ventilasjonsfiltrene blir liggende i filterklasse ePM1. De fleste partikler i uteluft er veldig små, og det er også disse som er de mest skadelige for helsen vår. Det bør derfor alltid brukes et ePM1-filter på tilluft til ventilasjon hvor mennesker skal oppholde seg.

– Det har tatt litt tid for bransjen å gjøre seg kjent med de nye filterklassene. VKE har derfor oversatt en anbefaling fra Eurovent som gir en oversikt over forskjellene mellom klassifisering etter den tidligere standarden (EN 779) og den nye, avslutter Lexow.

Les mer om Eurovent sin bransjeanbefaling for å fastsette energieffektivitet til luftfiltre her.