KSB Norge har blitt en betydelig aktør innen sprinkler- og brannvannsanlegg. – Vi følger gjerne kunden gjennom hele prosessen med vår kompetanse, og sikre et godt anlegg for sluttbruker. På den måten utgjør vi en merverdi og trygghet i hele næringskjeden, sier selskapets plassjef Morten Merli.

– Vi skaper lønnsomhet for kunden og økt sikkerhet for sluttbruker

KSB Norge har blitt en betydelig leverandør av pumper til sprinkler- og brannvannsanlegg:

0

KSB Norge har de siste årene vokst seg til en betydelig aktør av pumper til sprinkler- og brannvannsanlegg, og har blitt en naturlig samarbeidspartner for både store bygningsentreprenører og små nisjebedrifter som har spesialisert seg innen fagområdene.

– I tillegg til å levere kvalitetsprodukter og kompetanse, er vi med kunden gjennom hele prosessen; helt fra forespørsel og behovsanalyse til opplæring av driftspersonell. På den måten bidrar vi med økt lønnsomhet til våre kunder og økt sikkerhet for sluttbrukeren, sier plassjef Morten Merli.

KSB Norge, som har base på Ski, har røtter helt tilbake til 1945, da Hans Lindflaten etablerte Hans Lindflaten A/S. Gjennom alle år har KSB vært den viktigste leverandøren av pumper og ventiler, og det tyske konsernet overtok 90 prosent av eierskapet i september 2008 – og de siste 10 prosentene i januar 2013. Våren 2012 skiftet selskapet navn til KSB Norge AS og er nå et fullverdig medlem av KSB-familien.

Godt fotfeste
KSB Norge startet å tilby pumper til sprinkleranlegg i 2009, og skreddersyr nå løsninger til alle behov i alle bransjer.

– Vi har alle godkjenninger, sertifikater og standarden som er påkrevd for de ulike markedene, inklusiv offshore. Alle pumpene er dessuten grundig testet før de kommer på lager hos oss, forteller han.

Også kravene om sporbarheten er ivaretatt på beste måte.

– Hvert eneste anlegg har unikt serienummer, alt er grundig dokumentert og hver komponent kan spores tilbake til produsenten.

Forskjell på liv og død
Han gleder seg over at stadig flere aktører bruker dem som  samarbeidspartner på sprinkler-  og brannvannsløsninger, som er satsingsområder i selskapet.

– Sprinkleranlegg skiller seg ut fra andre områder ved at konsekvensene om det ikke fungerer kan bli katastrofale. Stopper en sirkulasjonspumpe, må kanskje de ansatte være hjemme fra kontoret en dag mens reparasjonsarbeidene pågår. Det er langt verre om ting ikke er på stell om det skulle inntreffe en brann. Da kan både store verdier og liv gå tapt. Derfor forplikter det ikke så rent lite å levere sprinkelutstyr, og det er der vi har fått en betydelig rolle i næringskjeden.

Han kan bekrefte at ikke alle som henvender seg til dem om pumper til sprinkler- og brannvannsanlegg har spisskompetanse på området. Uten at de blir avfeid av den grunn.

– Nei det er helt greit om man er ydmyke og villig og til å få veiledning og hjelp til å levere et godt anlegg og bruker oss som spesialister på pumpefeltet. Alle har vært ferske en gang og må starte et sted. Vi kan bistå dem, påpeker han.

Ved at de følger et prosjekt gjennom hele prosessen, kan de rettlede kunden om de  oppdager eksempelvis en prosjekterings- eller monteringsfeil.

Deler gjerne kompetansen
Selv om KSB Norge tilbyr servicetjenester rettet mot ettermarkedet, deler de likevel kompetanse med eksterne installatører som benytter deres pumper.

– Er det ønskelig, tilbyr vi gjerne et kurs ved vår fabrikk i Tyskland sammen med våre egne servicemedarbeidere. Det er så stort etterslep på eksisterende, gamle anlegg at vi gjerne utdanner andre til å ivareta dette selv – og gir dem samtidig en konkurransefordel i markedet. Vi har flere på vent for å delta på servicekurs, men må naturlig nok avvente til det er trygt å reise i forhold til koronasituasjonen.

Viktig med opplæring
En ting er at anlegget fungerer som det skal når det leveres. Like viktig er ettersyn, kontroller og vedlikehold. De opplever likevel jevnlig at det slurves av sluttbruker. Det kan være pumper som ikke er sertifisert eller som er blitt rørt på ti år.

– Årsaken kan være vaktmestere eller driftspersonell som har sluttet, og nye har kommet til som ikke har fulgt opp. Det står veldig mange bygg i Norge hvor ikke sprinkleranlegget er vedlikeholdt, spesielt innenfor pumper. Det kan bli en dyrekjøpt erfaring, minner han om.

De har også opplevd flere enn én gang at sluttbruker bruker sprinklerrommet som lager av maling, beis, gressklippere etc.

– Da gir vi klar beskjed om at det ikke er greit!

Merli trekker derfor spesielt fram opplæring av driftspersonell på stedet som en svært viktig del av leveransen.

– Vi tar igangsetting og opplæring samtidig på bygget med både utførende bedrift og driftsansvarlig til stede. Vedkommende som skal læres opp må trykke på startknappen for anlegget, og det er bedre å avdekke eventuelle feil da enn om ikke pumpen fungerer om det virkelig  brenner. På den måten vekker vi et engasjement og en nysgjerrighet, og opplever at driftsansvarlig tar et eierskap til eget anlegg. Det er den beste måten å sikre at det blir fulgt opp i tråd med service- og ettersynsintervaller.

– Er det behov for ytterligere oppfølging i etterkant, kan man selvsagt booke en tid med oss. Vi har egne ansatte som er utdannet og trent til å ta testing og service på sprinkelpumper, legger han til.

Brannvannsanlegg
Også når det gjelder brannvannsanlegg – det vil separate anlegg som gjerne benyttes på høye bygg hvor du har en stigeledning og uttak for brannslanger i hver etasje -, føler han at det er ting å ta tak i for å øke sikkerheten.

– Ja, jeg føler at bransjen fomler veldig på dette området. Alle gjør så godt de kan med å designe sine anlegg, som fører til at ingen anlegg er like. Dette går ikke på hvilke pumper som benyttes, men på hele systemet som skal koples til brannbil ved brann.

– Det er synd – og litt merkelig – at ikke brannvesenet selv, som skal bruke utstyret, har vært mer på banen og lagt noen føringer og forutsetninger for designet på anleggene. Det er de som kommer ut og skal kople seg på ved brann, og det må nødvendigvis gå med kostbar tid på å «åpne tre ventiler og stenge fire andre» når alle bygg har ulike løsninger. Jeg etterlyser en prinsipptegning slik at det blir likhet som vil bidra til å gjør det enklere og raskere å bruke brannvannsanleggene.

– Det er mange dyktige rådgivende konsulenter som jobber kun med dette området på nye bygg, og de kommer med gode løsninger ut fra sitt ståsted og sin oppdragsgiver. Men det hjelper lite når de som skal bruke anlegget ikke kjenner det. Det burde vært mer fellesløsninger i en tid hvor det blir stadig flere slike anlegg på bygg, resonnerer han.