Norsk Rørallianse har nettopp gjennomført de årlige fagdagene for eierselskapene og leverandører Adm. direktør Line Ekroll Dyb forteller at til tross for at årets arrangement måtte gå digitalt, ble det et veldig bra opplegg, med god gjennomføring. - Men vi er jo som alle andre for tiden, underærnært på sosiale treff. Men det kommer tilbake neste år.

Vellykkede digitale fagdager for Norsk Rørallianse

Oras Armatur og IMI Hydronic Engineering ble årets leverandører:

0

Norsk Rørallianse arrangerte nylig sine fagdager med over 40 webinarer på programmet.
– Denne gangen ble våre fagdager spesielle siden vi ikke kunne møtes fysisk som vi pleier å gjøre. Men vi har allikevel klart å gjennomføre dagene digitalt med et bredt og utbytterikt program, og tilbakemeldingene fra NRA-selskapene og leverandører er veldig positive. – Totalt over 300 personer fra våre eierselskaper, i tillegg til leverandører og foredragsholdere deltok på årets digitale fagdager, sier adm. direktør i NRA, Line Ekroll Dyb.

– Vi er inne i en annerledes tid, og samlinger og sosial omgang er noe de fleste av oss er undernært på for tiden. Men vi var klare på at vi ønsket å gjennomføre våre fagdager tross sitasjonen vi står i, bare denne gangen digitalt. Det ble et effektivt arrangement, og det blir ikke siste gangen vi gjør noe som dette i en eller annen form, fortsetter Dyb.

Fagdagene er viktig
Programmet på årets fagdager var som tidligere delt opp i ulike sesjoner med felles program og innslag, fagprogram og leverandørpresentasjoner. Totalt gikk fagdagene over en hel uke, og var lagt opp slik at de som deltok, på forhånd prikket inn hva de ville være med på av webinarer. I det faglige programmet var temaene kompetanseheving innen prosjektledelse, ledelse og salg.

Saken fortsetter under bildet:

Roar Fjeldheim fra firmaet Evan-Jones var en foredragsholderne under den første delen av webinaret. Evan-Jones driver NRA skolen, og har jobbet tett med NRA og eierselskapene siden 2012.

– Vi må hele tiden utvikle oss, og det er de samme sentrale temaene vi har i fokus. NRA består av dyktige eierselskaper som har godt fotfeste i markedet på sine respektive plasser og destinasjoner, og utfordringene i markedet er stort sett de samme. Vi har mange flinke folk i de ulike selskapene. Det gir oss faglig utvikling, tyngde og innovasjon slik at vi til enhver tid gjennomfører gode prosjekter, sier Dyb.

Evaluering og kåringer
Hvert år blir NRA`s leverandører evaluert på ulike kriterier. Dette er en undersøkelse som eierselskapene svarer på og responsen er høy.
– Vi har et veldig godt samarbeid med våre leverandører. Undersøkelsen blir gjennomført for at man sammen skal vite hva som er viktig for oss og hvordan hver enkelt leverandør kan bli enda bedre. Leverandørene tilfører oss kompetanse på produkter og teknologi, noe vi er helt avhengig av for å «henge med». Evalueringen utføres etter en skala fra en til seks.

Olav Aastvedt i Oras Armatur med beviset på at de er årets leverandør av synlige produkter.

Det gledelige er at alle våre leverandører scorer høyt, og det er alltid noen som scorer høyest og utmerker seg. I år ble også presentasjonene til leverandørene mer spisset og konkrete, siden det ble kjørt som webinarer. Det er tydelig at flere av leverandørene har jobbet mye med webinar og de leverte veldig gode webinar. Spesielt Grundfos utmerket seg, sier Dyb.

Tradisjonen tro kårer Norsk Rørallianse med sine eierselskaper årets leverandører i kategoriene synlige produkter og tekniske produkter. Under kategorien synlige produkter var det Oras Armatur som mottok prisen som beste

Prisen til årets tekniske leverandør gikk til IMI Hydronic. Her har vi daglig leder Ove Hjelleset med beviset i midten, med kollegaene Lars Jacob Maurtvedt (t.v), og Rune Norstøm til høyre.

leverandør, med INR og Linn Bad på de neste plassene.

I kategorien tekniske produkter var det i år som i fjor, IMI Hydronic Engineering som mottok prisen, med Piplife og Odin Maskin med seg på pallen.

– Vi takker alle leverandørene for jobben de daglig gjør hos våre eierselskaper, avslutter Dyb.