Jo Erlend Os, daglig leder i Os Rør i Møre og Romsdal, forteller at de ikke har permittert noen av de ansatte.

– Vi velger å være optimistiske tross et litt usikkert marked

Os Rør og Haneseth Rørco i VVS Eksperten:

0

Koronakrisen har påvirket markedssituasjonen på forskjellige måter i ulike landsdeler. Vi tok en prat med lokale avdelingsledere i VVS-Eksperten for å høre hvordan situasjonen er i dag, og hva som forventes resten av året.

– Vi har hatt en jevn og grei markedssituasjon gjennom krisen. Innledningsvis ga koronakrisen en liten oppgang, snarere enn en nedgang. Vi er mest på privatmarkedet, men har også oppdrag for større entreprenører i leilighetsbygg. Nå ser vi at entreprenørene sliter med nysalg, og frykter at oppdragsmengden til oss kan falle fremover, sier Jo Erlend Os, daglig leder i Os Rør i Møre og Romsdal. Selskapet er en del av kjeden VVS-Eksperten.

Usikker privatøkonomi preger markedet
Selskapet har totalt tre utegående rørleggere og en læring. Ingen er permittert.

– Vi har gitt priser på mange nye boliger, men ser at antallet nye søknaden er fallende. Mange stod klare til å sende inn søknad, men velger å vente på grunn av usikkerheten.

Os tror at forklaringen på nedgang i antall søknader er økonomisk usikkerhet i privatøkonomien.

– Jeg tror mye av dette kommer av at mange er permittert, eller frykter permittering, og blir usikre på en så stor investering. Jeg hadde planer om å bygge hytte, men velger å sette prosjektet på vent inntil videre. Jeg tror alle føler på usikkerheten selv om man ikke er permittert, sier han.

Verdensmestere i oppussing
Os ser allikevel positivt på situasjonen og velger å være optimist.

– Det positive er at folk har gått mye hjemme og hatt tid til å se på alle oppussingsprosjektene som bør gjøres hjemme. Vi har fått en del oppussingsjobber som jeg tviler på at vi hadde fått uten krisen. Som verdensmestere i oppussing er det mange som rehabiliterer badet nå.

– Samme dag som krisetiltakene ble innført fikk vi inn 10 bestillinger på berøringsfrie armaturer til det lokale kjøpesenter. Hvor mye slike oppdrag utgjør totalt vil tiden vise, og jeg tror ikke vi vil merke en eventuell nedgang før til høsten, avslutter han.

Stabilt i dag, men usikker fremtid i Nordland
Også i Nordland merkes usikkerheten i markedet.

– Vi jobber hovedsakelig mot det private servicemarkedet. Dette markedet er enklere å håndtere, men litt ustabilt som følge av koronakrisen. Samtidig opplever vi full stopp på oppdrag for sykehjem og eldreboliger. I tillegg har vi mellom ett og to proffoppdrag i året på rundt 2 millioner kroner. Erfaringene våre er at slike prosjekter krever mye ressurser og oppfølging fra prosjektleder, sier Terje Nilsen, daglig leder i Haneseth Rørco i Nordland.

Selskapet er en del av VVS-Eksperten og har ni ansatte, hvorav syv er rørleggere. Foreløpig er ingen permittert.

– Den største utfordringen i dag er å skaffe nok jobb til alle rørleggerne slik at vi ungår permitteringer. Resten av året er preget av en usikker jobbsituasjon for oss, da mange velger å utsette oppdrag til krisen er over, avslutter Nilsen.