Prosjektet ved Skedsmotun Bo og omsorgssenter har vært et tett samarbeid mellom Lillestrøm kommune, prosjekteringsansvarlig Solheim og Larsen Klima AS og leverandøren, IV Produkt AS. Teamet har bestå av disse personene. Fra venstre, Lars Lerdalen, IV Produkt , Roger Pettersen, Lillestrøm kommune, Roy Anstensen, Solheim og Larsen Klima, og Ivar Lofthus, Lillestrøm kommune. Foto: Thomas Andersen - www.vikenfotovideo.no

– Vi valgte aggregater med svært høy gjenvinnings-grad kombinert med kjøling og oppvarming

Lillestrøm kommune: Gikk for Easy Access modulene til IV Produkt

0

Lillestrøm kommune bytter i disse dager ut klimaanlegget på Skedsmotun bo- og behandlingssenter, og har i spann med Solheim og Larsen Klima AS valgt ThermoCooler HP og tilhørende aggregater fra IV Produkter. – Vi forventer en nedbetalingstid på under sju år for arbeidene, sier avdelingsingeniør Roger Pettersen, med ansvar for bygningsteknologi i kommunen.

Dette er i tråd med de pålagte kostnadseffektiviseringene etter at Skedsmo, Fet og Sørum ble til Lillestrøm kommune ved nyttår. Energiutgifter er en stor post som også må reduseres, og mer effektive klimaløsninger for byggene, er derfor viktige tiltak.

– Vi har rundt 150 formålsbygg, det gir et stort potensial for innsparing om vi kan knipe noen energitimer her og der. Midler som kommunen på sikt kan bruke på andre områder, sier Pettersen til VVSforum.

Omsorgssenteret ble reist i 2001 og har et bruttoareal på 17 500 m2 – og er med det kommunens største formålsbygg.

Saken fortsetter under bildet:

Skedsmotun Bo- og omsorgssenter. Foto: Thomas Andersen

Luftmengdeforbruket er over 120.000 m3/h, der 4000 m3/h er til terapibassenget, fordelt på ni aggregater. Bygget brukes daglig av over 100 faste beboere og huser hovedkjøkkenet og hovedvaskeriet i storkommunen.
– Vi har hatt et anlegg i 10-12 år med kjøling som ikke har fungert optimalt. I tillegg har det pådratt oss store kostnader gjennom mange år på å fikse ødelagte kompressorer og andre komponenter.

Det er Solheim og Larsen Klima AS som har prosjektledelsen for de tekniske anleggene ved omsorgssenteret, og prosjektleder Roy Anstensen kan fortelle om at alt har forløpt etter planen så langt.

– I tillegg til å erstatte aggregatene, har det vært veldig trange kanaler i bygget, med feilkonstruerte lydfeller – som er typisk for den tidsperioden da bygget ble reist. Det genererer mye lyd samtidig som det bruker høyt trykk. Vi har derfor tatt ut og byttet kanaler og bafler, med resultat at det går roligere strøm med luft.

– Vi setter oss ned sammen med kunden og tar utgangspunkt i hva som er best for bygget før vi kommer inn på pris. Det første vi gjør, er å se på LCC-er (livssykluskostnader) og hva vi kan gjøre i hvert enkelt prosjekt for å bedre regnestykket. Vi har mange eksempler på at dette er veldig lønnsomt for kunden. Energi vil alltid vinne over investering, om det brukes riktig løsning, understreker han.

Slik var prosessen også for dette prosjektet.
– I prosjektet ved Skedsmotun startet vi med å finne ut hvor mye luft som ble tilført bygget og energiforbruket på dagens vifter i tillegg til virkningsgraden på gjenvinningen.

Hovedmålet på Skedsmotun er å sørge for at beboerne skulle ha levelig temperatur innendørs om sommeren. Men det er også et mål å redusere energiforbruket til aggregatene, sier Roger Pettersen i Lillestrøm kommune.

– Inntransport av aggregatene skulle også vise seg å bli en utfordring, siden alle de tekniske rommene er plassert midt i bygget i underetasjen og med kun 220 cm takhøyde og 210 cm dører. Vi så fort at her måtte vi plassbygge alle aggregatene, og IV Produkt hadde akkurat lansert Easy Access konseptet. Easy Access betyr at aggregatet kommer delt opp i deler som er tilpasset inntransport via døråpninger på 90 cm og lave takhøyder. Noe som passet perfekt i dette prosjektet og reduserte kostnadene i forhold til tradisjonell plassbygging, forteller Pettersen.

Saken fortsetter under bildet:

Aggregatene kommer i deler, og kan lett komme gjennom trange dører og vinkler. Foto: Thomas Andersen –

– På Skedsmotun ble det valgt ThermoCooler HP som sørger for svært høy gjenvinningsgrad kombinert med både kjøling og oppvarming av luften. Vi oppnår også lav SFP med effektive vifter og lavt trykktap internt i aggregatet. Beregning av LCC viser at energiforbruket vil reduseres med over 1100 MWh årlig. I tillegg kommer besparelser knyttet til vedlikehold og sirkulasjon av vann, påpeker Anstensen.

Han legger til at dette oppdraget er et godt eksempel på hvor mye enklere det er å få til gode løsninger når alle er åpne med hverandre og samarbeider om å oppnå den beste løsningen.

– Vi sitter ikke bare og diskuterer regnestykker og hvem som skal ha hvor mye penger, slik det ofte er i totalentrepriser. Alle i kommunen skjønner at vi må ha en viss dekning for å kunne drive en sunn bedrift, samtidig som de kan være trygge på at det som leveres er det aller beste.

Trinnløs kjøle- og varmeeffekt
ThermoCooler HP er en integrert kjølevarmepumpe med trinnløs kjøle- og varmeeffekt. Alle delene til den reversible varmepumpen er innebygd i en moduldel som plasseres i ventilasjonsaggregatet. Det gjør at du får en totalløsning for oppvarming av ventilasjonsluft og komfortkjøling i ett aggregat. Det vil si ingen behov for ettervarmebatteri, shuntgrupper eller eksterne kjøleinstallasjoner. Alt er integrert i aggregatet, som gir langt høyere energieffektivt enn en tradisjonell kjøleinstallasjon med eksternt kjøleaggregat og varmebatteri.

– Denne løsningen gjør at vi vil oppnå stor reduksjon i energi både på viftedrift, oppvarming og kjøling- som gjør det til et svært lønnsomt prosjekt på sikt, forteller Pettersen.

Han har stipulert at løsningen som er benyttet i rehabiliteringen av omsorgssenteret vil frigjøre 550 kW i varmesentralen ved å bytte de åtte aggregatene.

– Et ThermoCooler aggregat krever mer strøm enn et aggregat uten varmepumpe, men ved å bytte ut eldre aggregater er det ofte nok kapasitet i tavlen fra tidligere, hovedsakelig på grunn av ineffektive vifter. Slik at det totale strømforbruket normalt ikke er spesielt mye høyere enn det gamle aggregatet. På Skedsmotun hadde vi nok kapasitet i alle ventilasjonstavlene.

Saken fortsetter under bildet:

ThermoCooler HP under montering Foto: Thomas Andersen –

IV Produkts salgssjef Lars Lerdalen opplyser at ThermoCooler-aggregatet gjør at man får så høy virkningsgradgrad på varmepumpen at man klarer tilluftstemperaturen uten tilføring av ettervarme.

– Det er bare den elektriske backup-en som ligger der og tar eventuelle kuldetopper. Men da snakker vi under 22 minusgrader utetemperatur over tid, og her i disse områdene er det vel ikke akkurat veldig stor fare for det.

Prosjektet startet opp i uke 11 og skal ferdigstilles senest uke 31. I selve installasjonen har aggregatleverandøren levert syv Thermocoolere HP med reversibel varmepumpe, samt et aggregat med plateveksler og kjølevarmepumpe. SLK AS har demontert eksisterende Dx – kjøling og ventilasjonsaggregater, samt inntransportert nye aggregater. IV Produkt bruker kun egne, dedikerte montører til jobbene for å sette sammen aggregatene i samråd med SLK, og de er godt i rute.

– Tidsperioden for hvert av de fire tekniske rommene er satt til fire uker, men de første rommene er ferdigstilt på tre uker, sier Lerdalen.
– Vår ThermoCooler HP reversible avtrekksvarmepumpe med Easy Access, hvor vi leverer aggregater opp mot 17 000-18 000 m3 kan lett transporteres inn gjennom standard 90 cm dør. Easy Access er et konsept hvor aggregatene enkelt kan transporteres inn trange passasjer og monteres, da kan man spare mye penger på bygningsmessige inngrep.

Vekter kompetanse høyt
Pettersen påpeker viktigheten i å ta med de rette personene inn i prosessen med en gang, og at kompetanse aldri må undervurderes. Og nettopp at Solheim og Larsen Klima AS er av de mest kompetente i markedet på dette området, var avgjørende for at de ble valgt som rammeleverandør. I konkurransen ble pris kun vektet 30 prosent og kompetanse og oppdragsforståelse 70 prosent.

– Vi ser at det jevnt over begynner å bli bedre kompetanse i markedet, men savner den spissingen, det ekstra steget, som Solheim og Larsen Klima har tatt. Vi ser heldigvis at det er flere og flere byggeiere og byggherrer i tillegg til oss som vekter kompetanse høyere enn tidligere; at de har erkjent at de må betale for kompetanse for å få gode produkter. Det vil forhåpentligvis gjøre noe med hele ventilasjonsbransjen, påpeker Pettersen.

Sparer penger
– Aggregatene til IV Produkt er litt dyrere i innkjøp på grunn av varmepumpa, men kunden sparer mye i forhold til både spart energi og bruk av rørlegger, påpeker prosjektleder Anstensen

Et resonnement Pettersen er veldig enig i.
– Ja, det kanskje finnes billigere aggregater, men som du må bruke 10-12 år eller mer før det er nedbetalt – nettopp fordi innsparingene i forbrukt energi er langt mindre.Vi ser derfor først og fremst på LCC – og spanderer heller på oss litt dyrere aggregat.

Dette var et fokus han tok med seg inn i jobben i kommunen for omlag to år siden.

– Skal vi kun tenke hva som er billigst å kjøpe, blir det som regel levert dårlige løsninger. Det ser vi er gjort på omtrent alt av eksisterende anlegg i kommunen. Det er ikke mye av de gamle anleggene vi med stolthet kan si at «dette er ekstremt bra». Våre nyeste anlegg har en SFP-verdi på 0,6 – 0,7, mens gamle anlegg ligger på 5-6. Det er en stor forskjell!

Som opplysning, kan vi legge til at lavere SFP gir reduserte energikostnader og effektiv drift. SFP-verdier brukes blant annet til beregninger i henhold til tekniske forskrifter, energisertifisering og som dokumentasjon for å motta Enova-tilskudd.

Saken fortsetter under bildet:

Her ser vi rotoren blir montert. Den kom i tre deler til Skedsmotun. Foto: Thomas Andersen

– Og selv om Solheim og Larsen ikke er de rimeligste på timepris, bruker de sammen med IV Produkt halve tiden av hva andre gjør ved at de bruker kompetansen på rett måte i prosjektene.
– Vi har erfaring fra andre prosjekter med tilsvarende omfang, der leverandør har brukt to måneder på å ferdigstille sitt arbeid. SLK har eksempelvis i dette prosjektet byttet ut tre store aggregater i løpet av tre uker. For Lillestrøm kommune sin del betyr dette at prisen totalt blir lavere en hos konkurrentene.

Saken fortsetter under bildet:

IV produkt stiller med egne profesjonelle montører fra fabrikken i Sverige som kan systemet Easy Access til fingerspissene. Da blir jobben gjort kvalitetsmessig og effektivt. På bildet ser vi fra venstre, Peter Lundqvist, Charman Afram, og Viktor Søderberg. Foto: Thomas Andersen

Best på markedet
Anstensen er ikke i tvil om at aggregatene til IV Produkt er noe av det bedre på markedet, både når det gjelder effektivitet og praktisk, og spesielt easy accsess konseptet, ved at de er modulbasert og kan plasseres i trange rom.

– En totalvirkningsgrad på mellom 88 og 90 prosent er det få andre som kan levere. ThermoCooler drar maks ut av rotoren først, før den begynner å overføre fra prosessoren. Det hadde vært ønskelig at også flere andre produsenter hadde benyttet samme prinsippet, men det har skjedd utrolig lite utvikling i dette segmentet. De fleste kjører fortsatt på kondensatorbatteri i avkast for å få med frikjølingen. Men da må du begynne å avtrimme batteriet allerede ved cirka  +2 til 0 grader ute, som betinger ett eller to varmebatterier for avriming. En løsning som koster mer å drifte enn et vanlig DX-anlegg med trinnløs regulering.

– De har tenkt på en litt annen måte når de har lagd ThermoCooler i forhold til avfrostningen av kondensatorbatteriet. Her trengs ikke oppvarmingsbehov eller avising.

Saken fortsetter under bildet:

Foto: Thomas Andersen –

– Konseptløsningene til IV Produkt, samt deres gode garantier, gjør at vi har med dem inn i slike prosjekter. Om noe uforutsett skjer, stiller de alltid opp. Vaktmesternes ry utad er også mitt ry. Gjør vi det bra i dette prosjektet, vet alle i Lillestrøm kommune at vi er dyktige, resonnerer han.

Sikrere kjøling
IV Produkts salgssjef legger ikke skjul på at varmepumper i aggregat fra andre produsenter tidligere har vært oppfattet som et «fy-produkt» i markedet, fordi det ikke har fungert over tid. Men det har den svenske produsenten funnet en god løsning på.

– Varmepumpen til IV Produkt er bygd opp på en helt annen måte – med automatikk til varmepumpen som sørger for at det ikke blir overoppheting. Varmepumpen stopper ikke selv om det er 35 pluss ute. Den gir en sikrere kjøling inne, uansett utetemperatur.

Lerdalen trekker også fram det faktum at de faktaene som blir opplyst i databladene faktisk stemmer med virkeligheten.

– Vi har de trykkene vi har sagt vi skal ha i kanalene, og vi leverer et velfungerende ventilasjonsanlegg, som dessverre ikke er en selvfølge i bransjen.

Anstensen sier seg enig.

– Bransjen har i lang tid slitt med at det er levert billige løsninger, kommenterer Anstensen. – Bikker temperaturen over 26 varmegrader ute, blir det null kjøling. Prosessorer stopper og aggregater havarerer. ThermoCooleren tar høyde for å fungere også under ikke-optimale forhold, med trinnløs styring på alt.

– Det er ikke uten grunn at vi har valgt å samarbeide med IV Produkt, understreker han.