Under dagens prisutdeling: : Fra venstre adm. dir. Peter Sønderskov, produksjonssjef Tormod Grindstad og administrasjonssekretær Torunn Lismoen, TROX Auranor

TROX Auranor fikk prisen som årets mest modige bedrift på Hadeland

0

TROX Auranor mottok i dag prisen «Næringsmot 2020» på Hadeland. En stolt adm. direktør i Peter Sønderskov mottok prisen på bedriftens vegne i Hadeland kultursal.

– Det er med stor stolthet og ydmykhet at vi mottar prisen på vegne av bedriften og våre mange ansatte. Jeg kan garantere, at vi er en bedrift som får det beste ut av å bo, leve og produsere på Hadeland, sier Sønderskov i en pressmelding.

Dette var juryens begrunnelse for at nettopp Trox Auranor fikk årets pris:

Vinneren har vist stort mot ved stadig å investere i egen virksomhet – med det resultat at de i dag er en av Hadelands største arbeidsplasser. De mange ansatte i selskapet anses å være svært dyktige innen sitt felt. Vinneren er et ledende eksempel på kvalitet og leveringseffektivitet. De er også en spesielt god ambassadør for Hadeland.

Vinneren er et eksepsjonelt godt eksempel på forretningsmot. Forretningsmot handler om å ha et klart mål og tørre å investere, og dette selskapet statuerer et eksempel på hva som er mulig hvis du har mot.

Årets vinner av Næringsmot på Hadeland oppfyller alle tre kriteriene i prisens vedtekter:

  • Vinneren er veldig godt forankret lokalt, samtidig som de også er en nasjonal og internasjonal aktør.
  • Vinneren bidrar til en positiv og modig forretningskultur ved kontinuerlig å investere i egen drift og utvikling. Den siste investeringen er imponerende ¬– med over 300 millioner norske kroner investert i en helt ny fabrikk. I en tid da det er normalt å ta industriproduksjon ut av landet til lavkostland, velger årets vinner å investere i en ny fabrikk her på Hadeland. På denne måten bidrar selskapet til å styrke sysselsettingen i vår region, og ivaretar samtidig dyktige medarbeidere og viktig spisskompetanse.
  • Vinneren er en veldig god arbeidsplass, og har for tiden 170 faste ansatte.

Det beste kvalitetsstemplet fra egne kompetanseområder; fra den faktiske kompetansen selskapet besitter. Selskapet blir ganske enkelt sett på som et av landets absolutt beste innen sitt felt.