Tor Torbergsen og Nina Hansen i Totalteq, er fornøyd med å ha landet en kjempekontrakt med Hent i forbindelse med utbyggingen av nye Narvik Sykehus.

Totalteq inngikk storkontrakt om Narvik Sykehus

Største Totalteq-prosjekt hittil:

0

Etter en grundig og lang anbudsprosess er det klart at tromsøselskapet Totalteq har fått  storkontrakt på 500 millioner kroner inkl.mva, for de tekniske fagene i forbindelse med byggingen av «Nye UNN Narvik» – det nye sykehuset for Hålogalandsregionen.

-Da vi etablerte Totalteq hadde vi en ambisjon om å bli Nord-Norges mest komplette kompetansehus innen strøm, vann og klima. Det at totalentreprenøren, HENT, har valgt oss i sterk konkurranse med store nasjonale aktører – gjør at vi ser at vi så langt har lyktes med vår strategi, sier Nina Hansen og Tor Torbergsen i Totalteq.

Største Totalteq-prosjekt hittil
Totalteq inngikk en samspillskontrakt med HENT i oktober 2019, og har det siste året utviklet prosjektet sammen med HENT, prosjekteringsgruppen, UNN og Sykehusbygg HF. Dette sikrer et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging.

Mandag 21. september signerte Totalteq kontrakt for utførelse med HENT sin konsernsjef Jan K. Jahren i Trondheim. Kontrakten er den soleklart største selskapet har fått så langt, og sikrer lokal verdiskapning.

-På et slikt prosjekt vil vi utvikle fagkompetanse i hele organisasjonen. Det blir spennende oppgaver for oss som jobber i Totalteq, noen nye arbeidsplasser og ikke minst attraktive lærlingplasser innenfor viktig fag, som hele landet har behov for, sier Torbergsen.

Totalteq ble etablert for to år siden, gjennom at selskapene JM Hansen og Åge Nilsen gikk sammen, samtidig som de kjøpte opp Klimaservice, for å bli en komplett leverandør av de tekniske fagene. De tre selskapene hadde erfaring som samarbeidspartnere i mange år før etableringen.

Bakgrunnen var nettopp slike prosjekter som det moderne Nye UNN Narvik vil bli, og som stiller høye krav til koordinering, planlegging og gjennomføring.

-Vi har en særdeles sterk stab med fagarbeidere og prosjektledere, som allerede har opparbeidet seg solid erfaring gjennom andre store prosjekter, og gjør oss trygg på at vi skal gjøre en bunnsolid leveranse i Narvik, sier Hansen.

Utvikler kompetanse
Nye UNN Narvik vil bli totalt 26.860 kvadratmeter, og ligger lokalisert på Furumoen – mellom Narvik sentrum og Hålogalandsbrua.

Byggeprosjektet har en styringsramme på 2,7 milliarder kroner, har planlagt ferdigstillelse våren 2024. Bygget vil bli unikt og nyskapende med tanke på pasientflyt, brukervennlighet og logistikk. Somatikk og psykisk helse og rus skal samles i samme bygg. Det legges også opp til et integrert samarbeid mellom UNN og primærhelsetjenesten i Narvik kommune.

-For oss som jobber med tekniske fag er dette det mest krevende og tekniske byggeriet du kan gjennomføre. Den kompetansen et slikt prosjekt krever innehar vi. Samtidig vil prosjektet også innebære en viktig utvikling av Totalteq for ytterligere spennende prosjekter i framtiden. Vi gleder vi oss til å være med å bygge «Nye UNN Narvik», sier Hansen og Torbergsen.

FAKTA OM TOTALTEQ

 • Etablert av JM Hansen og Åge Nilsen
 • Består av JM Hansen, Åge Nilsen og Klimaservice
 • Komplett kompetansehus på strøm, vann og klima
 • Til sammen 250 ansatte og 355 millioner omsetning
 • Samlet 190 års erfaring

Fakta om Totalteq:

 

 • Etablert av JM Hansen og Åge Nilsen
 • Består av JM Hansen, Åge Nilsen og Klimaservice
 • Komplett kompetansehus på strøm, vann og klima
 • Til sammen 250 ansatte og 355 millioner omsetning
 • Samlet 190 års erfaring
 • Etablert av JM Hansen og Åge Nilsen
 • Består av JM Hansen, Åge Nilsen og Klimaservice
 • Komplett kompetansehus på strøm, vann og klima
 • Til sammen 250 ansatte og 355 millioner omsetning
 • Samlet 190 års erfaring