Toma og Energy Control lanserer smart verktøykasse for digitalisering av bygg

Med mål om å digitalisere over 300 bygg før sommeren 2021 går samarbeidspartnerne offensivt ut og gjør ny teknologi allmenn tilgjengelig for alle som ønsker effektiv energiledelse av bygninger.

0

– Som store aktører innen eiendom og teknologi, har vi også et samfunnsansvar for å redusere klimaavtrykk, sier Tommy Hagenes i Energy Control.

Ny sensorikk for bærekraftige bygg
Dårlig energiledelse er sløsing av ressurser og har stor negativ miljøpåvirkning. Dette har proptech-selskapet Energy Control utviklet en ny teknologi for å ta has på, og får drahjelp av eiendomskjempen Toma for å gjøre det allment for markedet.
– Samarbeidet har ført til en verktøykasse med sensorikk som på kort tid kan installeres i både nye og gamle bygg, og som gir deg store mengder data du kan benytte til å drive langt mer effektiv energiledelse. Via enkle tastetrykk kan du overvåke, tilpasse og optimalisere drift og vedlikehold av ditt bygg, og dermed spare mye energiutslipp, sier Hagenes.

– I en hverdag preget av «grønnvasking», blir det å vise til dokumenterbare resultater også en viktig strategisk posisjon i tillegg til at man sparer både penger og miljø, sier Georg Schanche, konserndirektør i Toma.

– Teknologien har blitt grundig testet, og resultatene viser at god energiledelse som følge av riktig bruk av verktøyet, kan gi så mye som 40% energibesparelse per år.