Vi har arbeidet aktivt med forskning og utvikling innenfor hele spektret av vannbehandling i flere tiår og kjenner problematikken godt, sier Thomas Vollsæter, CT/DT Manager i BWT.

Svekket tillit til offentlig vannforsyning gir rørleggerne nye muligheter

BWT holder kurs om vannbehandling:

0

I løpet av 2019 ble over 60 personer innlagt med campylobacter som følge av sykdomsutbruddet på Askøy. Tilliten til offentlig vann- og avløpsnettet er svekket, og flere private husholdninger ser etter metoder for vannbehandling av drikkevannet. For å møte den økende interessen tilbyr nå BWT kursing for rørleggere i ulike løsninger for vannbehandling i private hjem.

– Vi ser at interessen for vannbehandling er økende i Norge og at folk er mer oppmerksomme på hva slags vannkvalitet de har hjemme, og ikke minst hva vannkvalitet har å si for vedlikehold av beredere, dusj, fliser og blandebatterier. Vi har arbeidet aktivt med forskning og utvikling innenfor hele spektret av vannbehandling i flere tiår og kjenner problematikken godt, sier Thomas Vollsæter, CT/DT Manager i BWT.

Selskapet leverer vannbehandlingsløsninger til private husholdninger, industri og næring, legemiddel- og bioteknologiindustri, hoteller og sykehus, samt til kommuner og byer.

– Når vi jobber med private brønner til hytter og bolighus begynner vi alltid med en vannanalyse. Dette innebærer at vi sender en vannprøveflaske med skjema til kunden som fyller den med vann og sender den til laboratoriet. Vi har resultatet etter et par uker og finner da en rørlegger som kan levere løsningen.

– Noe av grunnen til kurstilbudet er at mange rørleggere ikke driver med vannbehandling. Vi får stadig flere forespørsler og ønsker å gi rørleggere den grunnleggende kunnskap om vannbehandling. Dette er nemlig ikke så vanskelig som mange tror, sier han.

Kurs for rørleggere
Vollsæter forteller at kurset ser på tekniske løsninger og de vanligste problemene med private brønner i Norge.

– Vi måler vannkvaliteten opp mot grenseverdiene i drikkevannsforskriften og finner løsninger som sørger for at alle parametere kommer innenfor. Anleggene begynner ofte med et partikkelfilter på inntaket, deretter filter for fjerning av kalk, jern, mangan, bakterier og annet. Noen steder er det også utfordringer med hydrogensulfid som gjør at vannet lukter som råtne egg. Løsningene varierer etter behovet og kommer med ulik kapasitet hvor noen passer til hytter, andre til flere hus, og videre til industri og leilighetskomplekser. Teknologien i bunnen er den samme.

– Vanlige problemer er partikler, jern eller mangan, kalk, humus og bakterier. Vi har løsninger for alle slike utfordringer og holder kurs rundt omkring i Norge for rørleggere og forhandlere som ønsker å fokusere på nettopp vannkvalitet mot private forbrukere. Vi ønsker å bidra til økt kompetanse blant rørleggeren slik at de kan besvare forespørsler fra sluttkunder og komme med forslag til gode løsninger, avslutter Vollsæter.

Kurset utgjør halvparten av et felles kurs om tekniske installasjoner i svømmebasseng.

Les også: Større interesse for svømmebasseng skaper behov for kompetente rørleggere