Eksempler på loddede rør.

Sintefs anbefaling om lekkasjesikring skaper forvirring

Sidestiller loddede og gjengede skjøter med heltrukne rør:

0

Sintef sidestiller loddede og gjengede skjøter med heltrukne rør når det gjelder lekkasjesikkerhet. Presskoblinger derimot mener man ikke holder vann og at de derfor bør ha fuktfølere, på tross av at bransjen i dag sidestiller disse løsningene.

I rapporten,  Sintef Vannskadesikker montering av vannrør i næringsbygg utført på oppdrag for Finans Norge, beskriver Sintef ulike rørsystemer med anbefalt sikring mot lekkasje ved bruk av utskiftbare rør i himlinger. Ved siden av heltrukne rør nevner man kobberrør med loddede eller gjengede sammenføyninger som løsninger som ikke krever fuktfølere, dersom man skal følge Tek 17.

Sparer føling
Selv om det i himlinger ikke er vanlig å følge Tek slavisk og dermed legge følere for alle sammenføyninger, vil man ifølge Sintefs rapport oppnå like god sikkerhet som heltrukne rør ved å bruke loddede og gjengede rør. Presskoblinger og andre sammenføyninger bør ifølge Sintef ha fuktfølere.

VVSForum er kjent med at enkelte rådgivere med utgangspunkt i nettopp Sintefs anbefaling derfor spesifiserer loddede rør, og dermed sparer fuktfølere big time. Dette oppleves imidlertid som bakstreversk av de som skal gi pris på slike utførelser. Presskoblinger regnes i dag nemlig av alle oppegående rørleggere som minst like sikre som loddede skjøter. Her er Sintefs syn på sakene dermed på kollisjonskurs med hele rørbransjen.

VVSForum er ikke i stand til finne en eneste fagperson som hevder at presskoblinger står tilbake for loddede skjøter. Dagens kobberrør er dessuten heller ikke egnet for gjenging, slik Sintef beskriver, fordi de ikke har den nødvendige tykkelse. I praksis er derfor hverken lodding eller gjenging av kobberrør ikke aktuelt for noen.

Lodding er ute
Den som leter lenge finner trolig til slutt en rørlegger som sverger til lodding og kobber i ett og alt. Vi snakker her om rørleggere som sikkert er dyktige til å lodde, men som gjør det så sjelden at man ikke er tjent med å kjøpe inn moderne verktøy. Mye taler for at nevnte rørlegger også tilhører garden av pensjonister, som driver med skjøting av rør i eldre hus.

Det samme gjelder en liten prosent VVS-rådgivere, i kategorien som trolig aldri har satt sine føtter på en moderne byggeplass. Det er vanskelig å finne en rådgiver som i dag ville beskrevet et opplegg med lodding eller gjenging av rør i kobber. Lodding er gammeldags og usikker rørteknologi.

Selv om det fortsatt selges kobberskjøter foretrekkes i dag presskoblinger på alle nye prosjekter, både i forhold til kvalitet, sikkerhet og kostnad. Bransjefolk foretrekker derfor dette i alle jobber man utfører.

Forklaringen på Sintefs forskjellsbehandling har trolig sin årsak i at de store vannskadene man hadde for 15-20 år siden skjedde i forbindelse med presskoblinger, som ikke var montert riktig, eller i verste fall ikke var presset.

Variert bilde i dag
– De store vannskadene vi har hatt de siste årene er av ulike årsaker. En betydelig skade jeg vil nevne kom av at boltene hadde løsnet på rillede rørkoblinger, trolig på grunn av vibrasjoner og trykkstøt under drift i bygget. Det har også forekommet vannskader etter at tradisjonelle koblinger man strammer til har løsnet i ettertid. Spørsmålet som oppstår er da om rørlegger har strammet dette godt nok, eller om dette har skrudd seg opp av etterfølgende årsaker som ikke rørlegger svarer for forteller, Eline Ekker, som arbeider som jurist på Ansvarsavdelingen hos Gjensidige.

Eline Leivestad Ekker har jobbet med ansvarsforsikring i Gjensidige Forsikring ASA i mange år og jobber mye med VVS saker.

Det har også oppstått store vannskader under trykktesting fordi man under trykktesting har brukt vann istedet for luft, da i kombinasjon med ufullstendig montasje av presskoblinger.

– Selv om presskoblinger har gitt store skader tilbake i tid, tenker jeg at sett fra rørleggers side er dette et godt alternativ. Den viser tydelig i ettertid om man har gjort en skikkelig jobb. Man kan se om røret var dyttet helt inn til streken, og at ikke streken var påført etter montering samt at hylsen var presset sammen, sier Ekker hos Gjensidige.

Viega presskobling

Tett hver gang
Ved siden av bitter erfaring og sterk fokus på opplæring i bruken er dagens presskoblinger utformet på en nærmest «idiotsikker» måte. En av leverandørene av denne løsningen er tyske Viega, som leveres av Høiax.

– I dag er våre koblinger laget slik at alle upressede koblinger vil avsløres ved en tetthetsprøve. Vårt design for lekkasjesikring gir 100% tetthet hver eneste gang, forteller Frederik Fiske ved Viega, som på linje med Ekker anbefaler trykktesting med luft, også fordi vannrester kan skape grobunn for legionella.

Produktsjef Odd Skriden ved Geberit, som leverer Mapress – et annet system som har et tilsvarende sikkerhets-design, viser dessuten til faktum at det aldri forekommer lekkasje på korrekt montert og presset skjøt.

Saken fortsetter under bildet:

Geberit Mapress

– De store vannskadene man hadde tidligere skyldtes feil montasje. I dag har både våre produkter og de fleste andre en «upresset=utett» funksjon, som gjør at en upresset kobling ikke kan fremstå som tett under trykktester. Dette eliminerer feil, forteller Skriden.

Nettopp at press-systemene er blitt så sikre er ifølge Skriden årsaken til at pressfittings etterhvert har tatt over for tradisjonelle metoder som sveising, lodding og gjenging.

Lodding skummelt
Et viktig moment som ofte trekkes fram av bransjefolk er at lodding i praksis er umulig å kvalitetssikre og kontrollere. Lodding er helt avhengig av utførende håndverker, og kan ikke kvalitetssikres uten røntgen. Dette er trolig grunnen til at man i økende grad ser at eldre loddeskjøter i dag står for en økende del av vannskadene i private boliger, ifølge flere kilder.

Ved lodding vil rør og deler del på grunn av den høye varmen som utvikles og bruk av Flux væske kunne gi korrosjon, som kan føre til slipp. I tillegg kan det gi urenheter i blant annet forbruksvann installasjoner.

– Regelverket om ‘’varme arbeider’’ har også ført til at de fleste har slukket flammen og heller presser skjøtene, forteller Skriden ved Geberit, som minner om at en trykktest på siste generasjon Mapress pressfittings skal utføres i to trinn og med to ulike trykk for å være riktig kontrollert.