- Mange mindre VVS-aktører utsetter å implementere BIM som et verktøy i den daglige driften, fordi de tror er så krevende. Men det handler om en investering i penger og tid du garantert får tilbakebetalt mange ganger i form av mer effektivitet, sier Espen S. Aulie, daglig leder hos A-Aulie AS på Årnes.

– Vår satsing på digital kompetanse har vært en lønnsom og god investering

Espen Aulie, A-Aulie AS: - BIM har også bidratt større tyngde i prosjektene

0

Da rørleggerbedriften Comfort A-Aulie AS på Årnes vant et anbud på å bygge en barnehage, hadde daglig leder Espen S. Aulie oversett en liten setning i de omfattende anbudsdokumentene: ”Det skal benyttes BIM- modellering.”

– Mange mindre VVS-aktører utsetter å implementere BIM som et verktøy i den daglige driften, fordi de tror er så krevende. Men det handler om en investering i penger og tid du garantert får tilbakebetalt mange ganger i form av mer effektivitet, sier Espen S. Aulie, daglig leder hos A-Aulie AS på Årnes.

– Da hadde jeg valget mellom å sette bort BIM-delen eller å investere selv i den digitale kompetansen. Jeg valgte det siste, som åpnet en helt ny verden for oss, sier han til VVSforum. – Så BIM har vært en svært lønnsom investering for vår rørleggervirksomhet.

Tredje generasjon
Espen er tredje generasjon driver av A-Aulie AS. Mens bestefaren holdt det gående til han hadde passert 80 år, ønsket faren å pensjonere seg i mer ”normal” alder og overlate driften til yngre krefter. Espen var bare 27 år gammel da han overtok lederskapet i 2013 men har vært en naturlig del av interiøret siden han var en neve stor, forteller han.

– Etter hvert fikk jeg sommerjobb i firmaet og bisto ellers ved behov. Jeg gikk også læretiden i bedriften og startet på teknisk fagskole allerede før læretiden var over. Så lenge jeg kunne vise til at jeg ville ta svennebrev innen en viss tid, fikk jeg tillatelse.

Det ble 3,5 års skolegang på kveldstid og i helger i tillegg til alle andre gjøremål.

– En tøff periode, men jeg var veldig motivert og bevisst på valget for å kunne utvikle bedriften videre.

Siden han overtok som daglig leder har han bygd en god og lønnsom bedrift. I dag har Comfort-rørleggeren 9 ansatte og har fulle ordrebøker med Øvre Romerike som nedslagsfelt.

– Vi vil gjerne være den foretrukne, lokale rørleggeren som kan påta seg alle type oppdrag enten man  skal bygge nytt, pusse opp eller trenger service. Men aller mest fokus har vi på prosjektmarkedet, hvor vi har fast samarbeid med flere entreprenører i regionen.

Overgangen til BIM
Der faren trakk seg ut av driften fordi han ikke ønsket å omstille seg til den digitale tidsalderen, omfavnet Espen den og så muligheter framfor begrensninger. Han sørget for å integrere de digitale programmene for alt de var verdt innen områder som ordre, fakturering, timeregistreringer og regnskap. I tillegg benytter bedriften et felles intranett for å dele informasjon og tegninger på de ulike prosjektene. Her lagres bilder og annen dokumentasjon som hele tiden er tilgjengelig for alle. De bruker og felles chat, dette gjør at alle kan se hva som blir og har blitt diskutert, og selv delta, hvor man før måtte benytte mail eller telefonsamtale

– I sum overførte vi en rekke manuelle oppgaver – men den tidsbruken og feilmarginene det innebar –  til digitale programmer. Det ga en helt annen effektivitet og kontroll.

Men det var som tidligere nevnt en tilfeldighet som gjorde at bedriften begynte å bruke verktøyet BIM (Bygningsinformasjonsmodellering).

Espen forteller mer detaljert om hendelsen:

– Da vi vant et anbud om å bygge en barnehage for kommunen fanget vi ikke opp teksten “Det skal benyttes BIM- modellering.” i et 55 siders dokument var valget enten å sette det bort til et konsulentfirma, som ville betydd en engangskostnad på ca. 300.000-400.000  kroner, eller å investere i software og kurs og kunne benytte dette på alle fremtidige oppdrag. Sistnevnte ville belaste oss med en kostnad på ca. rundt 100.000 for software, kurs, hardware etc, pluss årlig kostnader på ca. kr 35.000 ekskl. mva – og ikke minst en intens periode med opplæring.
Bedriften valgte sistnevnte, og  Espen er krystallklar på at det er noe av det smarteste de har gjort.

– Den som intet våger, intet vinner, og jeg ønsket ikke at vi skulle bli hengende etter utviklingen. Men vi hadde tidsfrister å forholde oss til, så lærekurven måtte bli svært bratt. Det ble derfor to måneder med intensive læring.

Mange fordeler
Slik oppsummerer han fordelene med BIM:
– BIM er like mye tegning som prosjektering. Samtidig fører det til bedre prosjektering og mer samspill mellom de andre fagene. Vi får tilnærmet «som bygget tegning» fra dag 1 fordi vi har løst krysninger og føringer på forhånd. Vi løser dette nå på en brøkdel av tiden det ville tatt ute på byggeplassen, sier Aulie.

Har løftet bedriften
Han er ikke i tvil om at det har løftet bedriften mange hakk, og sier de nå bruker BIM på de aller fleste oppdragene.

– Det gjør at du får så mye ut av samme tegning og slipper å gjøre jobben flere ganger. Du vet at det du tegner vil fungere i praksis, ellers vil ikke programmet tillate det. Det nytter ikke lenger gjøre ting halvveis og regne med at gutta ute ordner det etter best evne. Det som ofte tok en bas tre, fire timer på byggeplassen med masse telefoner fram og tilbake, blir nå løst på kontoret på noen minutter.

–  Jeg har nesten ikke telefoner fra guttene ute lenger, understreker han.

–  Alt fungerer etter tegningen, og vi slipper å krangle med elektro og ventilasjon om høyder og krysninger da dette er avklart på forhånd. Dermed kan de  bruke all tid og energi  til å montere, og det blir ingen usikkerhet og konflikter. Mye mer effektivt, morsomt og lønnsomt, og vi sparer inn den årlige lisensen omtrent på hvert prosjekt.

Innføringen av BIM har også gjort at bedriften bidrar mer i styringen av større prosjekter.

– Vi får en meget god oversikt med BIM og kan da legge føringer for de andre fagene, sier han.

Over til Dalux
Det nyeste verktøyet bedriften har tatt i bruk, er det digitale kvalitetssikringsverktøyet Dalux, som forener BIM, KS og HMS i samme system og gir bedre prosjektkontroll.

– De ansatte har nylig gjennomgått kurs, og noe som vil gi mye mer kontroll ute på byggeplassen over hva jeg tegner. Selv om jeg tegner i 3D, har de tidligere fått en plantegning og ser ikke modeller og løsninger like godt. Nå kan de via  smarttelefonen eller iPaden fysisk gå inn i modellen og se hvor de står. Her kan de kan legge inn eventuelle avvik og sjekkliste rett i tegningene, som gir en veldig bra prosjektstyring. Det er et verktøy vi skal ta i bruk nå, som vi ser fram til.

Godt mottatt
Espen påpeker at de fortsatt står i startgropen og at det er mye å lære.

– Vi har en dyktig stab som tar det imot med åpne armer. Da får de mer innsikt og kan jobbe mer selvstendig, som også gir mer eierskap til prosjektet. Er det avvik, rapporteres det med 2-3 tastetrykk til prosjektleder, som raskt kan gjøre eventuelle tiltak. Dette er bare positivt for alle – våre kunder inkludert.

Han er ikke i tvil om at dette er veien å gå for bransjen, også de mindre aktørene.

– Mange unnskylder seg med at det er så mye å gjøre og at tiden ikke strekker til. Men om du skal videre og være rustet for framtiden, er du nødt til å henge med. Du må investere i program og lisenser og  sette av tid til å sette deg inn det, men du får så mye igjen etterpå.

– Og kundene forventer også at du jobber digitalt, minner han om.

Espen Aulie skal holde et innlegg om digitalisering og BIM under SMB-dagen i regi av Rørentreprenørene Norge den 17.mars i Oslo.