Are Skaar Nielsen, fagsjef sanitærteknikk, utdanning / rekruttering, og Oddgeir Tobiassen, direktør kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge mener at Rørhåndboka er tydelig på tolkning av kravene rundt lekkasjestoppere og innbygningssisterner i tørre rom. De innfelte bildene nederst viser de norske spesialsisternene fra Geberit, Grohe og Tece.

RørNorge: – Rørhåndboka er tydelig på tolkning av kravene og forslag til løsninger

Innbygningssisterner og lekkasjestoppere i tørre rom:

0

VVSforum har fått flere henvendelser rundt tolkningen av regelverket i forhold til lekkasjestoppere, og innbygningssisterner i tørre rom, og ulike formuleringer i Rørhåndboka kontra TEK. Rørhåndboka har helt siden TEK10 2011/2012, beskrevet løsninger hvor automatisk lekkasjestopper i tørre rom med innbygningssisterner i kasse utenpå vegg, ikke er nødvendig. VVSforum vet at regelverket praktiseres ulikt fra bygg til bygg, og hvilken entreprenør eller kunde man utfører oppdrag for.

VVSforum har stilt noen spørsmål om denne problemstillingen til flere sentrale aktører og personer i bransjen. Rørentreprenørne Norge svarer i denne artikkelen på seks spørsmål rundt innbygningssisterner og lekkasjestoppere i tørre rom, samt i sjakter.

Alle anerkjente produsenter av innbygningssisterner går ut og sier at alle deres sisterner er lekkasjesikre og trygge. Derfor mener mange at de norske spesialsisternene til produsentene TECE (Sealingbag sisterne), Geberit (Duofix TEK sisterne) og Grohe (Rapid SL sisterne m/lekkasjeboks) bare skaper ekstra hodebry ved montering, og selv om det påpekes at disse skal være lett utskiftbare, finner man egne løsninger ved montering som ikke innfrir regelverket eller forskriftene.

Rørhåndboka har en matrise (lenger ned i saken) som beskriver innbygningssisterner i kasse utenpå vegg med spalte i gulv, og som er å regne som et vanlig gulvstående toalett. Da trengs ikke automatiske lekkasjestoppere.

I regelverket og TEK17 i 15-5 (4) står det at lekkasjer skal kunne oppdages enkelt og ikke føre til skade på installasjoner og bygningsdeler, og det er understrekes ytterligere i preakseptert ytelser 4.ledd punkt 1.: «Lekkasjer fra innebygde sisterner eller lignende må synliggjøres. I andre rom enn våtrom må lekkasjen føre til automatisk avstengning av vannet»

TEK10 hadde innbygningssisterner i tørre rom under en annen paragraf, og som funksjonskrav.

Våtromsnormen sitt detaljblad BVN 42.410 om innbygningssisterne montasje i toalettrom uten sluk og vanntett gulv, viser fuktsensor/vannføler (lekkasjestopper) plassert inne veggen under sisternen i ett trau.

Spørsmålene følger under BVN – figuren.

Spørsmål 1:
Rørhåndboka beskriver løsning med kasse utenpå vegg med spalte i gulv for å slippe fuktsensor/vannføler (lekkasjestopper) ved innbygningssisterner i tørre rom. Hvilke erfaringer og synspunkter har dere rundt dette?
– Ofte er det kunde/byggherre som velger løsning. I tillegg er det også bygningsmessige forhold som bestemmer løsningen. Ved rehabilitering/ombygging er det mest praktisk å montere ramme på utsiden av konstruksjonen. Det bygningsmessige inngrepet blir dermed ikke så omfattende.

Spørsmål 2:
Hvis noen rørleggere velger lekkasjestopper og andre ikke, medfører vel dette forskjell i anbudsprising, og at byggherrer pålegges å velge andre design enn ønsket?
Hva er erfaringer og synspunkter her?
– Selvfølgelig er det forskjell i anbudsprisingen om noen velger å utelate lekkasjestopperen. For mindre prosjekter er det kanskje ikke så utslagsgivende, kontra store rehabiliteringsprosjekter hvor det er mange enheter. Vi arbeider for at regelverket og installasjonsprinsippene er så forståelig at det ikke er tvil om hvilke krav som gjelder. Vi mener at Rørhåndboka er tydelig på tolkning av kravene og forslag til løsninger.

Spørsmål 3:
Hva er deres erfaring med særnorske spesialsisterner til produsentene TECE (Sealingbag sisterne), Geberit (Duofix TEK sisterne) og Grohe (Rapid SL sisterne m/lekkasjeboks) i tørre toalettrom, og i våtrom? Anser dere spesialsisterner som lett utskiftbare?
– Vi har ingen erfaring på dette, så her kan vi ikke gi noen konkret svar

Spørsmål 4:
Ved montering av TECE (Sealingbag sisterne) og Geberit (Duofix TEK sisterne) plasseres ofte fuktsensor/vannføler (automatisk lekkasjestopper) synlig under selve veggskålen. Disse modellene skal lede eventuelt lekkasjevann utenpå spylerøret (rør-i-rør) ut bak veggskålen og ned på gulv. Grohe (Rapid SL sisterne m/lekkasjeboks) har eget dreneringsrør med utløp. Er en slik løsning uheldig eller akseptabel? Opplever dere tilfeller hvor vannet stenges, uten at det er påvist vannlekkasje?
– Vi har heller ikke her noe erfaring rundt, og kan således ikke gi noe fullgodt svar

Spørsmål 5:
Hvordan opplever dere frykten for innbygningssisterner og vannlekkasjer, og selve installasjonene etter TEK10 og nå TEK17 forskriften ?
– Vi opplever at regelverket er noe strengt i forhold til innmeldte skader. Vi er av den oppfatning at det ikke er vesentlig endringer fra TEK10 til TEK17

Spørsmål 6:
Rørsjakter og tappevann: Hva mener dere om fuktsensor/vannføler (automatisk lekkasjestopper) plassert inne i rørsjakter med tappevann, i for eksempel næringsbygg?
– En fuktsensor/vannføler plassert inne i rørsjakter med tappevann kan i gitte tilfeller være et alternativ i enkelte næringsbygg. Det må vurderes om det finnes mer anvendelige løsninger gitt ut fra type bygg, om bygget er i kontinuerlig bruk (sykehus, hoteller, institusjoner mm) slik at et varsel til driftspersonell kanskje er en bedre løsning.

Rørhåndboka matrise fra 2019 om automatiske lekkasjestoppere: