Are S. Nielsen, fagsjef sanitærteknikk, utdanning og rekruttering hos Rørentreprenørene Norge.

RørNorge: Gjennombruddsplaner til høring

Sprinkleranlegg er også satt i søkelyset i den nye læreplanen:

0

Opplæringa i Vg3 røyrleggjarfaget skal avsluttast med ein sveineprøve. For å kunne gå opp til sveineprøven må ein ha bestått sentralt gitt skriftleg eksamen. Alle skal opp til sveineprøven, som skal gjennomførast på fem dagar.” Står det i læreplanen som ligger til høring.

– Dette gjør vi for å sikre at elevene som skal opp til svenneprøven har en teoretisk faglig sterk nok bakgrunn. Det er vesentlig, for hittil har det ikke vært noe krav til at man opprettholder teorikunnskapene etter at man er ferdig på VG2. Nå sørger man for at Vg3, læretiden, at det også er påfyll av teori der.

Riktig brannsikringskompetanse
Sprinkleranlegg er også satt i søkelyset i den nye læreplanen.

– Vi ser jo at det er mer og mer fokus på sprinkler, og det at vi har fått lagt inn det som et eget kompetansemål er bra. På denne måten sørger vi for at alle ferdigutdannede rørleggere ha riktig grunnkompetanse på brannsikringsanlegg.

I tillegg er digitale ferdigheter viet god plass, i forbindelse med produksjon, dokumentasjon og kommunikasjon. Det innebærer å bruke digitale verktøy til å måle, regne ut og tegne.

Læreplanen for Vg2 gjelder fra 2021. Påfølgende VG3 gjelder fra 2022 for de som begynner på VGS til neste år.

– Gi innspill!
– Læreplangruppa som har jobbet med læreplanene er fornøyd med det som foreligger nå, men at vi oppfordrer til å gi innspill. (LENKER)

RørNorge ved Jens Høglund og Are Skaar Nielsen har i samarbeid med Bjørn Lasse Pedersen (Polarsirkelen VGS), Kjetil Aalstad Nilsen (Færder VGS) og Ståle Myklebust (Borgund VGS).
fremarbeidet læreplanene på forespørsel fra Utdanningsdirektoratet.

Gruppa oppfordrer rørbransjemedlemmer til å gå igjennom og kommentere høringene:

Vg2 rørleggerfaget
Vg3 rørleggerfaget

RørNorge, ved Martin Andersen har også bidratt i læreplanene for anleggsrørleggerfaget. Se læreplanforslaget her

Skrevet av Randi Helen Nodeland