Markeds- og kommunikasjonsdirektør Cecilie Bjørnerud Knap, markedsansvarlig Inger Hanssen og digital innholdsprodusent Einar Vestheim, har brukt koronaperioden til å utarbeide et nytt digitalt magasin for Rørkjøp.

Rørkjøp satser på digitalt inspirasjonsmagasin

Kort tid etter lansering på nett, er interessen stor for Rørkjøps nye inspirasjonsmagasin. Et bærekraftig magasin som har som mål å inspirere forbruker og samtidig øke yrkesstoltheten for rørleggerfaget.

0

– Gjennom våre sosiale kanaler og henvendelser til kundeservice, har vi merket et behov for mer informasjon om våre produkter og tjenester. Målsettingen er å bygge mer kunnskap hos forbruker gjennom inspirerende bilder og tekster, og gjøre en innsats for å vise frem den faglige ekspertisen våre rørleggere kan bistå med. Det at vi i tillegg lanserer en bærekraftig informasjonskanal er vi stolte av, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør i Rørkjøp Cecilie Bjørnerud Knap.

www.rorkjop.no/magasin vil være et godt supplement til de allerede eksisterende nettstedene og kanalene innen bransjen. I tillegg til å vise frem synlige produkter, vil vi også ha fokus på tekniske produkter og løsninger som installering av varme og utnyttelse av energi.

425 bedrifter gir mye å skrive om
– Kort tid etter lansering ser vi at vi har jevn, økt trafikk og at en del trafikk også kommer via våre sosiale medier. Magasinet vil åpne for å nå nye målgrupper, og på sikt er målsettingen å bli den foretrukne kanalen for inspirasjon og råd innen produkter og tjenester som selges av våre rørleggere, forteller Bjørnerud Knap som er magasinets redaktør. Bakgrunn fra tidligere jobber blant annet i NRK og BBC, gjør at Rørkjøps redaktør er opptatt av å sikre kvalitet i alt innhold som publiseres.
– Det er nå 425 medlemsbedrifter i Rørkjøp, så vi har mye vi kan skrive om og vise frem! Tanken er å samle informasjon om ulike jobber våre rørleggere utfører og tilgjengeliggjøre de for forbruker. En rørleggers faglig kompetanse har stort omfang og vi ønsker å vise frem alt fra graving i grøft til flotte bad.

Fagekspertise sikrer godt innhold
Rørkjøp har store ambisjoner på vegne av magasinet og vil oppdatere det jevnlig.
– Vi kommer til å bruke tid på innholdet og bygge det sakte men sikkert opp for å danne en kunnskapsdatabase. Med mer enn 70 leverandører og 425 rørleggerbedrifter har vi jo mye fagekspertise å lene oss på for råd og veiledning. Det skaper trygghet for forbruker, sier Bjørnerud Knap. – Vi ser frem til å vise forbrukerne alt våre rørleggere kan hjelpe dem med og alt våre partnere kan tilby av produkter!