Adm.direktør i RIF, Liv Karin Hansteen.

RIF vil ha flere Bygg21-signaturer

– Vi ser på Bygg21 som en dugnad for forbedring

0

Rådgivende Ingeniørers Forening har formelt overtatt Bygg21-stafettpinnen. Blant målsetningene RIF har satt seg er å få enda flere til å signere Bygg21-signaturen. RIF har engasjert Tania W. Leporowski fra Multiconsult som prosjektleder i dette arbeidet.

Bygg21 var en dugnad mellom bygg- og eiendomsnæringen og myndighetene som ble avsluttet i vinter. Målet for prosjektet var å realisere bygg- og eiendomsnæringens potensiale innenfor produktivitet og bærekraft. Dugnaden har så langt resultert i flere rapporter og veiledere samt byggelig.no, en portal som har samlet rådene fra Bygg21 i en digital versjon. På byggelig.no får næringen Bygg21s råd og løsninger tilpasset der man er i plan- og byggeprosessen. Rådene er for prosjektledere hos utbyggere eller entreprenører, men er også relevante for dem som er prosjektleder hos rådgiver, arkitekt og underentreprenør.

Tania W. Leporowski

RIF har nå etablert en ny prosjektorganisasjon for å videreføre innsatsen med å ta innsikten fra Bygg21 i bruk i næringen og hos myndighetene. RIF har i den sammenheng engasjert Tania W. Leporowski fra Multiconsult som prosjektleder.

– Vi ønsker å utvide antall Bygg21 underskrifter. Allerede er det flere hundre virksomheter som med sin signatur har forpliktet seg til å implementere tiltak beskrevet av Bygg21. Vårt mål er at flest mulig aktører i BAE-næringen og myndigheter som er involvert i planarbeid og politiske prosesser rundt bygging, vil bruke råd og løsninger fra Bygg21, sier RIFs administrerende direktør Liv Kari Hansteen som er prosjekteier.

– Vi ser på videreføringen av Bygg21 som en dugnad for forbedring, nettopp for å signalisere ønsket om å få flest mulig aktører til bordet, fortsetter Hansteen.

Målet for prosjektet i denne fasen er at følgende mål er nådd innen 2022:

  • Kjennskapen til Bygg21 beste praksis- verktøy i byggenæringen skal ha økt
  • Antall virksomheter som har signert og tatt i bruk Bygg21s beste praksis-verktøy i eget forbedringsarbeid skal øke

De første oppgavene har vært å overta og gå igjennom materialet fra det avsluttede prosjektet.

– Vi er nå i gang med å videreføre nettsiden til Bygg21 og har akkurat sendt ut en spørreundersøkelse til de bedriftene som har signert på Bygg21-signaturen. Hensikten med undersøkelsen er å høre om de har noen gode eksempler fra sin egen virksomhet, der de har brukt råd eller løsninger fra Bygg21 og fått gode resultater. Dette ønsker vi å dele med resten av næringen, som eksempler på beste praksis. Vi vil også spørre hva de virksomhetene som har signert ønsker av støtte og løsninger for å ta rådene fra Bygg21 i bruk, sier prosjektleder Tania W. Leporowski.

Det videre arbeidet vil bli basert på tilbakemeldinger fra undersøkelsen, samt føringer fra referansegruppen i prosjektet, som er BAE-rådet.