En bedrift kan ikke klage på rekrutteringsutfordringer hvis de selv ikke har tatt inn lærlinger mener Mads Mysen Fagdirektør Ventilasjon GK Inneklima AS

Ønsker seg like spilleregler for byggbare og velfungerende løsninger

Mads Mysen i GK:

0

– Vi ønsker oss like spilleregler basert på byggbare og velfungerende løsninger. Brann- og boligventilasjon er eksempler på områder hvor byggeregler med veiledning ikke klargjør hva som er tilfredsstillende løsning. Dette resulterer fort i konflikt, dårlig funksjon og uforutsette kostnader, sier Dr. ing Mads Mysen, fagdirektør hos GK Inneklima AS og professor II OsloMET.

Han forklarer at oppdragsmengden hos i GK er bra. Men den varierer i forhold til geografi og fag, for et landsdekkende firma. GK er løpende involvert i 3000-4000 entrepriser, i hovedsak kontor-, undervisnings- og helsebygg.

– Et dagsaktuelt, stort og spennende prosjekt for oss er Livsvitenskapsbygget hvor GK har ventilasjonsentreprisen, sier han.

VVS forum spør om hvordan samarbeidsklimaet er i prosjektene. Mange aktører er involvert; arkitekter, konsulenter, rådgivere, byggherrer, entreprenører og flere.

– Det er generelt bra samarbeidsklima. Fokus i det fleste entrepriseprosjekter er å tilfredsstille en kravspesifikasjon eller programanbud til laveste mulige kostnad. I mange prosjekter opplever vi at tradisjonelle entreprisemodeller forhindrer oss i å tilby den faglig sett beste løsningen, svarer han.

– Vi ønsker oss like spilleregler basert på byggbare og velfungerende løsninger. Brann- og boligventilasjon er eksempler på områder hvor byggeregler med veiledning ikke klargjør hva som er tilfredsstillende løsning. Dette resulterer fort i konflikt, dårlig funksjon og uforutsette kostnader.

– Heldigvis er det økende omfang av samspillsprosjekter som blant muliggjør utnyttelse av entreprenørenes kompetanse, legger Mysen til.

– Er rådgiversiden gode nok på å tilegne seg ny kunnskap på løsninger og ny teknologi?

– Ja og nei. Vi opplever for ofte at innkjøpsdokumentene er laget ut fra «gårsdagens» løsning. Rådgivere er generelt også ikke alltid oppdatert på nye spesifikke produkter og løsninger, mener Mads Mysen.

– Eksempler på prosjekter som faglig er håndtert dårlig av konsulent, arkitekt, byggherre eller entreprenør?
– GK har dessverre flere eksempler, men vi ønsker ikke å trekke frem eksemplene her. Vi tar dette direkte opp i aktuelle prosjekter.

På spørsmål om han opplever forskjell på offentlige og private oppdragsgivere, svarer han igjen både ja og nei.

– Vi opplever at det offentlige går foran i de store kompliserte prosjektene med samspill, lean og digitalisering. Det offentlige er også generelt mer miljøambisøse. Her er det større variasjon blant de private.

– Digitalisering er selvfølgelig viktig. Vi ser nå hvordan digitale verktøy rasjonaliserer og hever kvaliteten på byggeprosessen. Det neste er å utnytte BIM og digitale verktøy i byggenes driftsfase samt i forbindelse med innkjøp av komponenter og utstyr.

– Vi ser store muligheter i GK-Cloud, vår skybaserte plattform for styring og overvåkning av bygg. Gjennom skybaserte løsninger kan vi tilby bedre funksjonalitet til en rimeligere kostnad. Løsningen kan oppgraderes automatisk og vil sikre at byggene får mer og smartere funksjonalitet gjennom bruk av bl.a. maskinlæring, big data og felles økosystem med andre systemer. Løsningen har ingen begrensing i forhold til datalagring og data prosessering og kan kobles mot alle andre tilgjengelige Internet-data som vær og pris prognoser, for å nevne noe. Per i dag har GK samlet mer enn 300 bygg i GK Cloud og antallet er sterkt økende!

Mads Mysen mener næringen må støtte opp om etablerte utdanningsløp og bidra med oppgaver, sommerjobber og kanskje undervisningsstøtte.

– Et løft nå er fagbrev Ventilasjon. Det er viktig å støtte egne bransjeorganisasjoner som VKE med å etablere og markedsføre fagutdanninger, sier han.

Og kommenterer helt til slutt at dette er helt avgjørende. En bedrift kan ikke klage på rekrutteringsutfordringer hvis de selv ikke har tatt inn lærlinger, mener Mads Mysen.

GK Inneklima AS har 1150 ansatte som i hovedsak leverer entreprise og service innen ventilasjon, kulde og byggautomasjon. Har en total omsetning på ca 3 milliarder kroner. GK Inneklima en del av GK-gruppen som også består GK Rør, GK Elektro, GK Sikkerhet, GK Sverige og GK Danmark.