Sykehusmiljø. Illustrasjonsfoto

Økt etterspørsel av luftporter til smittevern

Frico AS merker økt etterspørsel av intelligente luftporter til syke- og helsehus, som en del av smittevernet. – Dette er et område vi ikke har hatt så stort fokus på tidligere. Men desto mer hyggelig at våre produkter potensielt kan bidra til å hindre smittespredning for pasienter og ansatte ved sykehus og andre helseinstitusjoner, sier David Brodawski, regionsansvarlig for Midt-Norge.

0

Frico har lenge vært Europas ledende leverandør av luftporter, varmestrålere og varmevifter til boliger, kontorer, forretnings- og industribygg for optimal og energieffektiv ventilasjon og gode og rene inneklimaer.

Stor utfordring
Smitte på helseinstitusjoner har i alle år vært en utfordring, og er en stor årsak spesielt til overføring av luftveisinfeksjoner. Dette utgjør fortsatt en stor helsemessig risiko og er en stor økonomisk belastning ved våre sykehus, og det er stort fokus på å kunne separere rene og urene soner.

Saken fortsetter under bildet:

Modellserie AR
Luftport for diskré montering ved innfelling i tak

Fricos produkter og systemer selges via grossistleddet, og flere entreprenører med sykehus- og helsebygg har de siste årene benyttet deres luftportsystemer for å kvalitetssikre hygiene og smittevern.

Han forteller også at deres produkter er blitt benyttet i master- og doktorgradsstudium ved NTNU, hvor nettopp effektiv ventilasjon i sykehusavdelinger for å hindre overføring av luftbårne smittestoffer har vært tema.

Gode resultater
Begge de nevnte oppgavene trekker fram nettopp luftporter som den mest effektive løsningen og med det største potensialet. «Resultatene fra denne studien indikerer at den beskyttede soneventilasjonen med en vertikal luftport kan være i stand til å redusere betydelig personlig eksponering for den andre personens utåndede luftstrøm, selv når to personer står nær hverandre. Mange faktorer påvirker mulighetene for å bruke en slik løsning for å redusere eksponeringen av omgivende mennesker for miljøgifter både i gass- og partikkelform», kan vi blant annet lese i konklusjonene.

David Brodawski, regionsansvarlig for Frico AS i Midt-Norge.

Det gir spennende perspektiver, mener Brodawski.

– Det er ikke tvil om at vi har et stort potensial innenfor denne sektoren, og at det vil bli et satsingsområde for oss framover.

Stor aktivitet
Han gleder seg ellers over en generell stor etterspørsel av «sine» produkter , selv om det nå også for Frico venter en spennende tid som følge av hva Koronautbruddet vil føre til av redusert aktivitet i byggemarkedet.

– Vi har en svært stor bredde i bruksområder på sortimentet vårt, og Fricos luftporter gir den mest effektive separasjonen med lavest mulig energiforbruk ved å lage en usynlig dør. På den måten kan du holde varmen eller kulden inne, og du kan sikre miljøer uten uønskede bakterier eller insekter.

– Vi har stor fleksibilitet i våre serier, som gjør det enkelt å finne riktig produkt for de fleste inngangspartier og porter opp til 4,2 meter.

Luftportene kan monteres vertikalt eller horisontalt, og de kan kobles sammen portene for å dekke brede portåpninger.

Bruksområdene er svært mange og våre produkter kan brukes i ethvert bygg. Så vi er svært heldig i så måte, påpeker han.