Ny akkumulatortank med banebrytende teknikk for produksjon av tappevann

SGP Armatec AS har i mer enn 20 år vært en premissleverandør når det gjelder levering av akkumulatortanker til det norske markedet. Nå oppgraderer leverandøren igjen, og lanserer akkumulatortankserien X-Flow.

0

X-Flow tilbyr en tilnærmet konstant flow av tappevann, med et temperaturavvik på kun 1°C i forhold til temperaturen på systemvannet.

– Dette er noe helt nytt i forhold til produksjon av tappevann, og vil i stor grad kunne gi kunder og brukere muligheten til å produsere store mengder tappevann ved hjelp av varmepumper, uten å måtte bruke spisslast til annet enn å legionellasikre anleggene. Vi lanserte slimline viftekonvektorer i 2008 som var et solid bidrag til å øke virkningsgraden i varmepumpeanlegg, og nå gjør vi det igjen med X-Flow, sier Reidar Evensen, salgsingeniør og produktansvarlig hos SGP Armatec AS i en pressemelding.

X-Flow benytter seg av rør i rør varmeveksler, med motstrøms varmeveksling der man hele tiden tar det varmeste vannet i toppen av tanken, og spyler innvendig langs den syrefaste spiralen i tanken. Vekslingen foregår ved hjelp av en sirkulasjonspumpe som starter i det øyeblikket temperaturen kommer under ønsket settpunkt.

– Tanken kommer i fire størrelser og produserer vannmengder fra 800 – 4.500 liter pr time. Systemet er utvidbart og man kan bygge det ut med flere X-Flow tanker for å øke tappevannskapasiteten, eller man kan bygge det ut med rene buffertanker for å øke tiden det tar før systemet må lades opp igjen, skriver leverandøren videre.

– En sentral del er at sirkulasjonspumpen er montert i toppen av tanken, og vil hente varme vann direkte fra varmepumpen (eller annen varmekilde) og på den måten er det ikke behov for lang tids lading av tanken før X Flow er klar til å yte full vannmengde igjen. X Flow kan benyttes sammen med alle vannbårne varmekilder