Forslaget om lavere elavgift er ikke det kriserammede bedrifter trenger nå, mener Norsk Varmepumpeforening.

NOVAP: – Lavere elavgift er feil medisin nå

Vil forsterke den økonomiske krisen for mange bedrifter

0

Energi Norge og Distriktsenergi foreslår å fjerne elavgiften midlertidig. – Det vil gjøre vondt verre for mange bedrifter som sliter, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

Hvis forslaget om å fjerne elavgiften i tre måneder blir gjennomført, vil det forsterke den økonomiske krisen for mange bedrifter.
– Det vil ramme bedrifter som jobber med varmepumper, solenergi og energieffektivisering, understreker Hagemoen. Norsk Varmepumpeforening har skrevet brev til finansminister Jan Tore Sanner for å advare mot uheldige konsekvenser av redusert elavgift.

Press fra mange kanter
Hagemoen forteller at mange bedrifter har opplevd betydelig nedgang i markedet de siste månedene fordi strømprisene har vært lave.
– Nedgangen forsterkes av usikkerheten rundt koronaviruset; mange familier får redusert økonomi. Svak kronekurs og mindre Enova-støtte bidrar også negativt, poengterer Hagemoen.

Viktige for Norges klimamål
Samtidig er Norge avhengig av disse bedriftene og deres kompetanse for å nå målet om 50 prosent kutt i klimagassutslipp slik Klimakur 2030 skisserer.
– I stedet for å vurdere tiltak som kan sende mange av disse bedriftene ut i konkurs, burde myndighetene vurdere tiltak som kan hjelpe dem, sier Hagemoen.

Les hele brevet til finansministeren.