Administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge.

– Optimisme med forbehold i rørbransjen

Marianne Røiseland, Rørentreprenørene Norge:

0

Byggenæringen er en av næringene som har klart seg greit gjennom krisen. Næringen har holdt hjulene i gang. Samlet er det god aktivitet i både privatmarkedet og proffmarkedet, selv om det er lokale variasjoner.
– Folk har tillit til at rørleggeren er ren og tør å få utført arbeid i sitt eget hjem. Økonomien til de som ikke har mistet jobben eller er permittert, er i liten grad berørt. Historisk lav rente gir positivt bidrag til vår bransje. Byggenæringen har i liten grad vært rammet av smitte. Alt dette er godt nytt, sier Røiseland.

Så lenge pandemien henger som en sky over verden må rørbransjen – som alle andre bransjer, fortsette å holde avstand, vaske hender og utstyr. Etter et halvt år med korona, kan vi være forsiktige optimister, men vi kan ikke hvile.

– Krisen er ikke over før viruset er bekjempet. Derfor er vi optimister med forbehold. Smittevern er fortsatt veldig viktig. Så kommer vi til å jobbe dag og natt for at  regjering og storting fortsetter å sette i gang byggeprosjekter. Fra første stund i krisen var dette et klokt grep, det må fortsette. Aktivitet i alle markeder gir arbeid til både faglært og lærling, poengterer Røiseland ovenfor VVSforum.

Ut fra det VVSforum også erfarer virker det som mange rørleggerbedrifter har mer en nok å gjøre, men selvfølgelig er bildet sammensatt og litt geografisk betinget.