Det er nå på tide at bransjen opptrer samlende i stedet for å sverte hverandres produkter og komme med påstander om juks sier daglig leder i Kompa AS, Van Ha Doan.

Legionellabransjen må slutte å sverte hverandre

I den senere tid har det vært en til dels opphetet debatt blant leverandører av vannbehandlingsmetoder for legionellaforebygging. Det er nå på tide at bransjen opptrer samlende i stedet for å sverte hverandres produkter og komme med påstander om juks sier daglig leder i Kompa AS, Van Ha Doan. 

0

– I den senere tid har det vært en til dels opphetet debatt blant leverandører av vannbehandlingsmetoder for legionellaforebygging. Det er nå på tide at bransjen opptrer samlende i stedet for å sverte hverandres produkter og komme med påstander om juks, sier daglig leder i Kompa AS, Van Ha Doan.

Legionellabransjen er en nisjebransje
– I Norge er det et fåtalls produsenter og leverandører av vannbehandlingsprodukter. Det er derfor nok av muligheter for alle å lykkes sier Doan.
– Men, om bransjen skal tas seriøst må aktørene vri fokuset bort fra å sverte sine konkurrenter og heller sørge for å fokusere på å levere gode og veldokumenterte produkter og tjenester som oppfyller de regelverk som finnes.

Behov for oppklaring rundt regelverket
Kompa AS er et rådgivningsselskap innen VVS, med bl.a. Legionella som fokus. Selskapet holder mye kurs, og ønsker derfor en god relasjon til leverandørene for å holde seg oppdatert på alle produkter på markedet.
– Etter debatten som har versert den siste tiden, ser vi et behov for å klargjøre regelverket – og dette er noe vi vil ha søkelys på i kursene fremover. Vi planlegger nå en serie lunsjseminar flere steder i Norge hvor dette blir et av temaene, forteller Doan.

Legionellaveilederen bør oppdateres
Vannrapport 123 i nåværende versjon ble utgitt i 2015. Siden den gang er mye skjedd i markedet, og nye aktører og teknologier har kommet til, og mer forskning er gjort internasjonalt på flere av produktene.
– Samtidig er det et økt fokus på energisparing på varmtvannsanlegg, som går i strid med tradisjonell varmebehandling. Veilederen er derfor moden for en oppdatering. Her bør også VVS bransjen og spesifikt aktører som jobber med Legionella kjenne sin besøkstid og gi innspill, understreker Doan.

Hvilke produkter og leverandører er godkjent? 
Kompa er i disse dager i dialog med leverandører av vannbehandlingsteknologier for å få dokumentasjon på at de har nødvendige godkjenninger på plass. Dette innebærer både å forholde seg til godkjente biocidkomponenter for drikkevann i Artikkel 95 listen utgitt av European Chemicals Agency (ECHA), samt den nasjonale godkjenningen for drikkevannsbehandling – utstedt av Mattilsynet. Det ligger en liste over godkjente produkter på Kompas hjemmeside.  Vi ønsker gjerne innspill til denne listen dersom det skulle mangle noen produkter eller noe skulle være feil, avslutter Doan.

Viktige nettsider som bør sjekkes:
Folkehelseinstituttets Legionellaveileder:
«Vannrapport 123»

Mattilsynets liste over godkjente vannbehandlingsprodukter til drikkevann 

EHCAs liste (Artikkel 95) over godkjente biocider