Illustrasjonsfoto.

– Det er ingen kjente tilfeller av COVID-19 smitte fra drikkevann

COVID-19 er et virus, ikke en bakterie:

0

Vanlige vannbehandlingsmetoder som anvendes i drikkevannssystemer, inaktiverer viruset som forårsaker COVID-19.

Resideo i Norge har uavhengig av dette, fortsatt høyt fokus på beskyttelse av drikkevannet, i henhold til de lovmessige krav på området (TEK17 og NS-EN 1717).

– Vi tilbyr tilbakeslagssikring som dekker risikoen fra alle fem væskekategorier. Fra kontrollerbare tilbakeslagsventiler og BA-ventiler, til luftgapsenheter som sikrer drikkevannet mot forurensing av for eksempel e. coli bakterier fra renseanlegg, landbruk og laboratorier og lignende, sier Roar Aarø Syvertsen, Technical Specialist for Resideo i Norge.

Slik håndterer Resideo den nåværende situasjonen
– Våre fabrikker i blant annet Tyskland, Tsjekkia, og Storbritannia produserer normalt.

Norges grenser er fortsatt åpne for varer og derfor kan Resideos tilbakeslagsventiler, trykkreduksjonsventiler, vannfilter og øvrige vann, varme og komfortløsninger tilføres det norske markedet.

– Vi fortsetter de salgsfremmende aktiviteter i det omfang det er forsvarlig og i full overensstemmelse med kravene fra norske myndigheter, og vi treffes naturligvis fortsatt via mobil, epost og sosiale medier, sier Tom Fjordvang Account Manager for Resideo Norge.

Kilde: FHI, Folkehelseinstituttet]
Kilde: CDC, Centers for Disease Control and Prevention]