Ingeborg-nettverket inviterer sine gullpartnerbedrifter til samling for å styrke arbeidet med rekruttering av kvinner inn til rørbransjen ytterligere. På bildet vi styret i nettverket, samlet. Fra venstre ser vi: Pernille K. Snustad-Setsaas, markeds- og kommunikasjonsansvarlig, Marie Christine Sanner, leder for Inspirasjonsdagen, Iselin Abell Nilsen, styremedlem, Anne Sødem, økonomiansvarlig, Marie Linn Havsgård, styremedlem, og styreleder Eli Heyerdahl Eide.

Ingeborg-nettverket samler sine gullpartnere

Fra ord til handling:

0

13. mars samler Ingeborg-nettverket sine gullpartnerbedrifter for å styrke arbeidet med rekruttering av kvinner inn til rørbransjen ytterligere.

– Temaet for gullpartnersamlingen er «Fra ord til handling» og våre gullpartnere kommer med sine toppledere for å få inspirasjon og innspill til eget arbeid, forteller styreleder Eli H.Heyerdahl Eide.

Hun presiserer at hun er godt fornøyd med det arbeidet som er gjort så langt:

– Nå har vi ikke bare en følelse av at bransjen VIL rekruttere kvinner lenger. Nå har vi faktisk begynt å snakke om at målet om å få til en holdningsendring i bransjen har lykkes på flere områder, i alle fall blant lederne i våre gullpartnerbedrifter.

Og når de først har tatt ballen tror hun også at holdningsendringene i resten av bransjen brer om seg og vil gi synlige resultater raskere.

– Vi er fullt klar over at dette er et maratonløp som man må holde dampen oppe i over lang tid for å komme i mål. Men med mange som løper med oss og nok en “treningsøkt” sammen med våre dedikerte gullpartnere, tror vi at dette er et løp vi både skal komme i mål i – og vinne!

Foredragsholderne
Foredragsholderne de har hentet inn for å inspirere gullpartnerne har alle på hver sin måte erfaring med og bidrar til bedre kjønnsbalanse:
Caroline Khoury Nilsen er politisk rådgiver i Byggenæringens Landsforening (BNL). Hun er ansvarlig for arbeidet BNL har igangsatt med rekruttering av kvinner i byggenæringen.
Anne Sødem er HR Direktør i Caverion. Hun har bred erfaring med arbeid for økt kjønnsbalanse fra sin tidligere jobb i Sweco, og har dratt i gang med mange synlige tiltak i Caverion som hun vil fortelle om.
Ellen Jorunn Bergem er HR Business Partner i OBOS. De jobber aktivt med å rekruttere flere kvinner inn i ledelsen, og flere kvinner inn i bygg- og eiendomsbransjen generelt. Hva de gjør og hva slags erfaringer de har gjort seg, blir tema under innlegget.
Anne Grethe Solberg har forsket på kjønnsbalanse. Hun driver selskapet Gender Consulting og er sosiolog med doktorgrad i kjønn og ledelse. Hun jobber som forsker og strategisk rådgiver på temaet. Hun er dessuten bokaktuell med: «Kjønnsbalanse i ledelse?» fra Cappelen Damm Akademisk.