Espen Rønning fagsjef kulde i VKE.

– Ikke kjøp ulovlige kuldemedier

– VKE arbeider for en seriøs og miljøbevisst bransje. F-gassregelverket er nødvendig for å hindre lekkasje og utslipp av sterke klimagasser og dette er noe bransjen skal etterleve, sier Espen Rønning, fagsjef kulde i VKE.

0

VKE har oversatt en brosjyre utgitt av AREA m.fl. for å øke bevisstheten rundt handel med ulovlige kuldemedier.

AREA har sammen med ASERCOM (den europeiske organisasjonen for kjølekomponentprodusenter), EPEE (det europeiske partnerskapet for energi og miljø) og EFCTC (den europeiske organisasjonen for fluorkarbonprodusenter) laget en brosjyre som skal informere bransjen og forbrukere om risikoen ved å kjøpe og bruke ulovlige kuldemedier.

Råd og tips for lovlig kjøp av kuldemedium
– Brosjyren går gjennom hva man skal se etter når man kjøper inn kuldemedium, slik at man kan være sikker på at kuldemediet er lovlig og forsvarlig lagret, sier Rønning.

Blant annet finner man fire enkle regler for å være sikker på at du kjøper lovlige kuldemedier:

  1. Kjøp kuldemedier fra en anerkjent leverandør
  2. Ikke kjøp kuldemedier på engangsflasker som er forbudt i EU/EØS
  3. Ikke kjøp kuldemedier i rene nettbutikker
  4. Hvis prisen på kuldemediet er mistenkelig lav i forhold til hva du forventet deg, bør du sjekke om kuldemediene er lovlige ved hjelp av kjennetegn du vil finne i brosjyren

– Alle som handler med F-gass bør laste ned brosjyren og spre den i sitt nettverk, oppfordrer Rønning. Han ber folk ta kontakt med VKE dersom man ønsker brosjyren i trykkvalitet.

Last ned brosjyren her.

Krav til sertifisert personell og bedrift
Personell og bedrifter som utfører installering, service, vedlikehold, reparasjon, demontering eller lekkasjekontroll av anlegg med bestemte fluorholdige klimagasser (F-gasser) skal være sertifisert. Regelverket er tydelig på at forhandlere av F-gass på flasker og utstyr med slik gass, for eksempel varmepumper/kjøleanlegg, har plikt til å forsikre seg om at den som kjøper en varmepumpe i butikk eller på nett bruker en sertifisert installatør.

– Regelverket er omfattende og vi gir råd og veileder våre medlemsbedrifter slik at regelverket enkelt kan overholdes, avslutter Rønning.