Jonny Bech, leder for prosjektavdelingen hos Flow Trøndelag VVS, er stolt av hvordan de gjennomførte oppdraget knyttet til kjølesentralen i Holtermanns veien.

HMV1 Kjølesentral ga nyttig erfaring for Flow Trøndelag VVS

Leverte Absorpsjonskjøling basert på fjernvarme:

0

Første byggetrinn i det store utviklingsprosjektet Holtermanns veien 1-13 i Trondheim er nå overlevert. Flow Trøndelag VVS AS har hatt oppdraget med å montere rør, ventiler og komponenter til det omfattende kjøleanlegget på stedet. – En nyttig erfaring for oss, og en god referanse å ha på CV-en, sier Jonny Bech, leder for prosjektavdelingen.

Det er Entra ASA som står bak prosjektet like ved Lerkendal stadion, som er delt i flere byggetrinn. Det første består av et ni-etasjers miljøsertifisert kontorbygg som nå er oppført og tatt i bruk – med Skatteetaten som en stor leietaker. Veidekke har hatt totalentreprisen.

Stor anerkjennelse
Bygget var dimensjonert for et kraftig kjøleanlegg som i tillegg til å dekke eget behov også skulle tilby kjøling til byggene i området. Løsningen ble absorpsjonskjøling basert på fjernvarme. Dette er en miljøvennlig energiløsning som oppnår fordamping ved lavt trykk, og kan dekke alle kjøle- og frysebehov. Plassbehovet er sammenlignbart med plassbehovet til en kompressormaskin og er konkurransedyktig i forhold til andre alternativer. Maskinen har svært lavt elektrisitetsbehov, kun ca. 1 % av kjøleeffekten. Løsningen er robust med få bevegelige deler, noe som forlenger levetiden og gir stabil drift og enkelt vedlikehold.

Kjøleanlegg er det første i sitt slag i Midt-Norge, og det er i denne forbindelse Flow Trøndelag VVS ble valgt som samarbeidspartner av Statkraft Varme.

– En stor anerkjennelse for oss, konkluderer Bech i samtale med VVSforum.

Saken fortsetter under illustrasjonen:

Skissen viser løsningen. Systemet fungerer sånn at det tilføres Fjernvarme (110 grader) til en absorpsjonskjølemaskin som bruker energien i det varme vannet til å drive en prosess inne i maskinen som gjør at man kjøler vannet som skal benyttes i anlegget ned til 7 grader. På dette prosjektet er det også installert flere tørrkjølere på taket sånn at man kan hente «gratis» kjøling fra uteluften så lenge temperaturene tillater dette.

Kort leveringstid
– Dette var et industripreget oppdrag som er ulikt det vi vanligvis jobber med. Men vi var likevel aldri i tvil om at vi ønsket å bidra med vår kompetanse og gjennomføringsevne inn i et slikt prestisjeprosjekt.

De største utfordringene, var de store dimensjonene og en leveringstid på kun fem måneder. Et tidsvindu som ble enda trangere da kontraktprosessen tok lenger tid enn forventet.

– Vi snakker om et gigantisk teknisk rom som gir 1500 – 2000 KW med kjøling. Det krever store dimensjoner på rør, som igjen betinget riktig verktøy, utstyr og metoder.

– Det knappe tidsaspektet gjorde at vi måtte kjøpe en del prefabrikkerte løsninger som ble produsert utenfor byggeplassen. Det ble litt stressende og krevende å ha en så nær forestående dato å styre mot, blant annet på grunn av litt lenger leveringstid på de store sirkulasjonspumpene enn vi hadde sett for oss.

– Men takket være iherdig innsats av våre dyktige folk, klarte vi det med god margin!

God samhandling
Statkraft sto for prosjekteringen, mens Flow Trøndelag VVS jobbet ut fra en utførelseskontrakt. Men teori lar seg ofte ikke overføre hundre prosent til praksis, spesielt innen nybrottsarbeid som dette. Jonny trekker derfor fram det gode og viktige samspillet mellom aktørene i byggeperioden som en avgjørende faktor for at prosessen ble god og at resultatet ble helt i tråd med bestillingen.

– Vi er litt stolte av dette prosjektet, som viser at vi er kapable til å påta oss også de spesielle og komplekse oppdragene. En fin referanse å ha på CV-en, konkluderer han.