Grønn Byggallianse åpner nå dørene, og inviterer til åpne klasseromskurs for de som vil styrke sin kompetanse i grønn eiendomsdrift. Det sier ansvarlig for Grønn eiendomsdrift i Grønn Byggallianse, Kjell Petter Småge. Illustrasjonsfoto

Grønn Byggallianse vil kurse enda flere i å drifte grønne bygg

- Utvider med klasseromskurs i tillegg til e-læring

0

God drift er avgjørende for en bærekraftig bygg- og eiendomssektor. For å svare ut behovet for kunnskap, utvider Grønn Byggallianse kurstilbudet innen grønn eiendomsdrift.

Ett år etter lansering har nærmere 1000 driftere gjennomført e-læringskurset ​Grønn eiendomsdrift.

Opplæringspakken er kurs «av driftere for driftere», med en praktisk tilnærming til en drifters hverdag.

– I 2019 lanserte vi e-læring og fysiske kurs innen de seks mest sentrale temaene for driftere. Sist høst ble det gjennomført 42 bedriftsinterne klasseromskurs og vi har allerede bestilling på 14 til denne vinteren. Nå åpner vi dørene, og inviterer til åpne klasseromskurs for deg som vil styrke din kompetanse i grønn eiendomsdrift, sier ansvarlig for Grønn eiendomsdrift i Grønn Byggallianse, Kjell Petter Småge.

Studere selv og lære av andre
– Ved å tilby åpne klasseromskurs, vil vi bidra til å øke kompetansen blant driftere i hele sektoren. Vi anbefaler å ta e-læringskurset på forhånd. I kursene tar vi så et dypdykk i temaene, og utveksler erfaringer. Til sammen vil dette gi deg et kompetanseløft, sier Småge

Noen bedrifter kurser sine driftere i opplæringspakken, med e-læring og internkurs. For andre bedrifter er det mer aktuelt å sende enkelte ansatte på kurs. Kusene passer også for rådgivere innen driftsstøtte og andre fagpersoner som vil styrke sin kompetanse på et eller flere emner innen grønn eiendomsdrift.

Løser praktiske problemer
– Når driftere får kunnskap om hva som skal til for å optimalisere ressursbruken, inneklima og andre byggkvaliteter, får vi bygg som er bedre både for de som bruker det og for miljøet. Dette er en nøkkel til en mer bærekraftig bygg- og eiendomssektor, understreker leder for kompetanseheving i Grønn Byggallianse, Anne Solgaard.