Seminaret ”Rørbransjen 2020” i regi av VVSforum samlet 170 deltagere på Scandic Oslo Airport på Gardermoen i 2019. Her ser vi deltagerne ta morgenstrekken før seminaret startet.

Følger opp med nytt seminar om rørbransjen i november

Rørdagene 2020 - Hold av datoen 19. november:

0

Fjorårets seminar «Rørbransjen 2020» i regi av VVSforum fikk svært gode tilbakemeldinger. 19. november i år er det klart for oppfølgeren. – Vi lover et minst like spennende og innholdsrikt program. Noen justeringer blir det, og vi legger opp til mer paneldebatt over aktuelle bransjespørsmål. Rørbransjen, verdikjeden, fremtiden, butikkdrift, sirkulærøkonomi, digitalisering, og kompetanse blir sentrale temaer.

Fjorårets seminar samlet 170 deltagere på Scandic Oslo Airport på Gardermoen, og VVSforum er nå godt i gang med å komponere et innhold som skal fenge bredt også i år. Og som i fjor, handler det om hvor rørbransjen er, og ikke minst hvor den er på vei. Men denne gang dykkes det ytterligere ned i tematikken.

Siden Folkehelseinstituttet og myndighetene har åpnet opp for arrangementer inntil 200 personer fra høsten av, er vi trygge på at vi kan samle inntil 200 personer på et og samme arrangement. Vi skal overholde gjeldende smittevernstiltak i forhold til avstandskrav osv. på arrangementstidspunktet.

Samme lest
– Vi bygger på samme lest som i fjor, og har også denne gangen med oss tidligere NRK-profil Erik Wold som møteleder og konferansier. Samtidig gjør vi enkelte grep som skal gi et enda rikere utbytte for deltagerne.

I fjor var seminaret delt i tre ulike bolker, hvor utdanning og rekruttering var tema i en av dem.

– Vi berører kompetanse og rekruttering også denne gangen, men det integreres i det øvrige programmet. I tillegg legges det opp til flere paneldebatter, slik at vi kan få frem problemstillinger rørleggerne står i, fra flere nivåer i byggebransjen.

En liten smakbit på temaene er:
Bærekraft, prosjektering, kontrakter / kontraktsform, digitalisering, varedatabaser, innleie, butikkdrift, kompetanse / utvikling, myndighetskrav, EPD, tverrfaglighet, tidlig involvering, ombruk, bedre vedlikehold, ressurs effektivitet, samt sentrale spørsmål i og rundt verdikjeden med priser, grossister, leverandører.

Grindahl presiseres at hensikten med seminaret er et bidrag til å løfte bransjen. Det gjøres best ved å belyse både hva som er bra, hva som kan og bør gjøres bedre og hvilke krav den øvrige verdikjeden stiller til rørleggerne. Og ikke minst å se på rørleggerens rolle i det store bildet.

– Programmet er målrettet mot små, store og mellomstore rørbedrifters utfordringer i hverdagen, hvor samspill, digitalisering, bærekraft og sirkulær økonomi er viktige stikkord. Men også andre aktører i samspillet på en byggeplass skal involveres.

Mange foredragsholdere på plass
Det er allerede booket mange sentrale aktører i byggenæringen som innledere og foredragsholdere. Disse er foreløpige klare:

* Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida
* Torkil Skancke Hansen, administrerende direktør i Assemblin
* Rune Hardersen, administrerende direktør i GK Norge
* Knut Gaaserud, administrerende direktør i Caverion
* Kenneth Frøland, daglig leder i Frøland VVS
* Knut Strand Jacobsen, administrerende direktør i Byggmakker Handel
* Bjørn Moen, administrerende direktør i Heidenreich
* Line Ekroll Dyb, administrerende direktør i Norsk Rørallianse
* Daniel C.. Tabacaru, daglig leder Reframe Arkitekter
* Berit Solberg Folden, salgs- og markedssjef i Korsbakken Bad
* Bror W. Stende, bransjedirektør Virke faghandel
* Terje Røising, adm.direktør Norske Rørgrossisters forening

– Vi ser for oss et antall på 18-20 navn, for å skape den riktige dynamikken gjennom hele seminaret.

Minglestund
Nytt i år er også at alle inviteres til en minglestund etter at seminarprogrammet er gjennomført, slik at man fordøye dagen og gjerne fortsette praten og diskusjonen på tvers av bedrifter og bransjer.

– Her vil det bli servert tapas og lett underholdning, og jeg håper flest mulig blir igjen for å ta del. Det vil bli en fin avrunding på seminaret. Dette kommer vi nærmere tilbake til, sier VVSforums daglige leder Stig Grindahl.

I år er rørleggerkjeden VVS Eksperten hovedsponsor sammen med Geberit Norge. Arrangementet vil holdes på samme sted som i fjor, Scandic Airport Hotel, Gardermoen.

– Vi jobber med programmet og seminarsider. Dette vil være klart over ferien, og vi vil forløpende slippe flere navn og foredragsholdere, samt tematikk fremover.

Siden det i utgangspunktet er kun lov å samle 200 personer, er det fullt mulig å sende en mail allerede nå for å melde sin interesse eller melde seg, for deltakelse.

Send mail til stig@vvsforum.no , mrk. med: Ønsker å delta på Rørdagene 2020 – 19.november. Prisen er kr. 2.995,- for deltagelse på seminaret, inkludert lunsj.