Anne Dahl Øiseth startet i jobben som Country Manager hos Grohe Norge 1. februar, og gleder seg veldig til å bli bedre kjent både med egen organisasjon og kundene. Hun har med seg lang erfaring både fra grossistperspektivet og har jobbet med tekniske produkter gjennom store deler av karrieren. – Det første jeg vil gjøre, er å snakke med VVS-aktørene og finne ut hvordan vi kan gjøre dem enda mer lønnsomme gjennom våre produkter, tekniske løsninger og kompetanse.

– Føles godt å være tilbake i VVS-bransjen

Anne Dahl Øiseth på plass hos Grohe Norge:

0

– Først vil jeg bruke tid på å bli kjent både med organisasjonen og kundene, innen jeg kan stake ut veien videre. Men jeg kjenner allerede at det er godt å være tilbake i VVS-bransjen, og  jeg gleder meg veldig til å komme skikkelig  i gang med oppgavene, sier Grohe Norges nye Country Manager Anne Dahl Øiseth (57).

Som Country Manager vil Anne Dahl Øiseth ha ansvaret for Grohes salg og markedsføring i Norge samt være ansvarlig for det norske teamet. Hun inngår dermed i selskapets nordiske ledelse.

Bred erfaring
Anne er utdannet bygningsingeniør, med påbygning innen  økonomi og markedsføring via masterfag fra BI. Gjennom årenes løp har salg og ledelse blitt hennes naturlige fagområder i ulike bransjer. Det omfatter mer enn 10 års erfaring fra salgs- og markedsdirektørstillinger i Onninen og GK-konsernet. I førstnevnte selskap var hun med på den daværende VVS-satsingen og var således tett på leverandørleddet og fikk erfare dynamikken i bransjen.

– De siste to årene har jeg jobbet med automasjon og digitalisering hos Goodtech, men merket at jeg savnet det som hadde med bygg å gjøre. Jeg har alltid vært veldig interessert i bygg og byggtekniske løsninger, i tillegg til interiør. Alt det får jeg jo tilfredsstilt her i Grohe, og det er godt å kjenne at jeg nå har havnet på rett sted.  Her har jeg ambisjoner om å bli værende i mange år, fastslår hun – og gir sin nye arbeidsgiver skryt for å være innovativ og våge å gå i front både innen produktutvikling og bærekraftige løsninger.

– Alle ønsker å framstå som innovative. Men skal du ha troverdighet, må du tørre å gjøre nye ting. Det ligger i Grohes DNA å ligge et steg foran og ta nye veivalg på vegne av bransjen. Noen må være bjellekua, og det er godt å være en del av et  selskap som våger å gå i front.

Skal vokse videre
Grohe har klare ambisjoner om at ansettelsen av Anne skal styrke laget og bidra til ytterligere vekst og utvikling. En oppgave hun gleder seg til å ta fatt på, men har foreløpig ikke noen programerklæring å komme med.

– Veksten skapes gjennom kundene. Jeg tenker at jeg nå først må ut og snakke med nåværende og potensielle kunder og samarbeidspartnere og høre deres tanker og ønsker for framtiden, og hvordan vi kan bidra for at de skal lykkes. Det gleder jeg meg veldig til. Det er ikke noe mer morsomt enn å jobbe med kunder, og Grohe har et så sterkt brand at vi har alle forutsetninger for å kunne utvikle oss videre i markedet.

– Men skal vi finne den optimale veien videre, er det viktig å kunne se bransjen fra en 360 graders synsvinkel.

Hun er klar over at rørbransjen er svært konservativ, og at det ikke er enkelt å slippe inn i varmen om du ikke har en relasjon fra tidligere. I tillegg er konkurranse om kundene større enn noen gang.

– Rørleggerne har sine preferanser i forhold til leverandører, og de kjenner inngående de produkter og systemer de benytter. Kunsten er å få en konstruktiv dialog for å kunne vise hva Grohe kan bistå dem med i hverdagen gjennom vårt enorme produktspekter, det høye kvalitets- og sikkerhetsnivået og vår kompetanse.

Hun påpeker generelt sett at sluttkunden – forbrukeren – er mer bevisst i sine valg enn noen gang, og at det er viktig at rørleggeren kan levere i tråd med etterspørselen.

Mye på gang
– Det er høyt tempo og mye spennende på gang på alle nivåer i VVS-bransjen, som økte krav til digitalisering, dokumentasjon og miljøaspektet. I tillegg er forbrukerens handlemønster i endring, som gjør at nye kanaler åpnes. En utvikling det er viktig å være med på, og helst i forkant av.

– Samtidig med den høye endringstakten er det noe tradisjonelt og trygt i denne bransjen. En kombinasjon som trigger meg veldig, sier Grohe Norges nye Country Manager.