Ronny Johnsen, avdelingsleder for Klima i FLOW Trøndelag VVS AS, ønsker her Jonas Kjøsen Lindgren velkommen til FLOW Trøndelag.

FLOW Trøndelag VVS styrker klima-avdelingen med ny prosjektleder

FLOW Trøndelag VVS har ansatt Jonas Kjøsen Lindgren i stillingen som prosjektleder i klimaavdelingen. Der skal han jobbe med kalkulasjon, prosjektering av ventilasjonsanlegg i alle størrelser, samt at han blir prosjektleder på større og mindre prosjekter.

0

Jonas Kjøsen Lindgren er utdannet maskiningeniør med retning innen VVS gjennom NTNU.

I tråd med vår vekststrategi styrker vi vår avdeling ytterligere med at vi får inn en ekstra prosjektleder. Derfor er vi meget stolt av å få Jonas med på laget sier Ronny Johnsen, avdelingsleder for Klima i FLOW Trøndelag VVS AS.
– Klimaavdelingen FLOW Trøndelag VVS har etter hvert opparbeidet seg en god ordrereserve. Derfor var det et stort behov for å utvide men ny prosjektleder.

Jonas forteller at han hadde mange spennende jobbtilbud etter skoleslutt. Både hos entreprenør og et konsulentfirma.

– Jeg valgte FLOW for at jeg syntes det var det mest spennende selskapet for meg. Det å være med i et firma i vekst er noe som trigget meg, sier han.

– Han vil gjennom interne rutiner i vårt styringssystem ISO 9001-2015 og gjennom FLOW Akademiet bli opplært i FLOW STANDARD, sier Johnsen.

Jonas startet hos Flow Trøndelag VVS 1.september.