Produktansvarlig Daniel Nielsen viser stolt frem de Euroventsertifiserte boligaggregatene i Nordic-serien. 

Flexits boligaggregat er nå Eurovent sertifisert

Gjelder Nordic-aggregatene til Flexit:

0

Nordic-aggregatene til Flexit er nå blitt Eurovent sertifisert. Det betyr at alle tekniske data som oppgis om Nordic-serien er testet og godkjent av Eurovent. Sertifikatet gir en ekstra trygghet for at dataene som oppgis stemmer overens med realitetene og at Nordic-aggregatene presterer når det trengs som mest – i et kaldt nordisk klima.

Eurovent tester i uavhengige laboratorier
– Eurovent sertifikatet er en garanti for at Flexits kunder kan være sikre på at ventilasjonsaggregatet faktisk lever opp til kravene. Eurovent benytter uavhengige laboratorier. Her testes og måles produktene for å sjekke at dataene på ventilasjonsaggregatene oppgitt av produsentene er i samsvar med laboratoriemålingene, sier produktansvarlig Daniel Nielsen i Flexit AS i en pressemelding.

Trygghet i alle ledd – data du kan stole på
– For å redusere energiforbruket og minimere miljøbelastningen kreves en høy standard på ventilasjonsaggregat. Profesjonelle byggherrer, konsulenter og sluttbrukere skal være trygge på at ventilasjonssystemet og bygget som helhet presterer som tiltenkt, og at tekniske data er korrekte og til å stole på. Eurovent sertifiseringen innebærer at brukeren skal vite at sluttresultatet blir som tenkt, og at produktene presterer som lovet, sier Nielsen.