På bildet ser vi bak fra venstre: Johan Martinsen, Christian Leuchars-Martinsen og Richard Martinsen Foran fra venstre: Pernille Martinsen Westlie, Pål Martinsen og Ane Berg Martinsen

Flexit-eier Pål Martinsen overdrar aksje-majoriteten i selskapet til sine fem barn

Neste generasjon overtar i Flexit konsernet:

0

Pål Martinsen som i dag eier 100% av aksjene i Flexit konsernet, overdrar aksjemajoriteten til sine fem barn: Pernille Martinsen Westlie, Johan Martinsen, Richard Martinsen, Christian Leuchars-Martinsen og Ane Berg Martinsen.

Pål Martinsen beholder en mindre aksjepost fram til han fyller 67 år i januar 2024, men beholder majoriteten av stemmene på generalforsamlingen og kontrollerer fortsatt selskapet fram til da. Pål fortsetter også inntil videre som styreleder for konsernet.

Etter januar 2024 vil Johan Martinsen og Pernille Martinsen Westlie sammen ha flertallet av stemmene på generalforsamlingen. Det er inngått en aksjonæravtale som legger til rette for et fortsatt langsiktig eierskap i familien.

– Jeg er veldig fornøyd med at dette er løst på en god måte der alle er kommet til enighet og alle involverte er fornøyde. Barna har tatt gode initiativ og løst dette på en god måte seg imellom. Jeg vil takke alle gode kollegaer som jeg har jobbet sammen med i 40 år i Flexit, sier Pål Martinsen.

Eier Pål Martinsen (t.v.) og adm.direktør Knut Skogstad i Flexit.

Knut Skogstad, daglig leder er også strålende fornøyd med løsningen:
– Jeg vil gratulere Pål og familien med å ha kommet fram til en så god løsning. Det er imponerende og godt gjort å løse dette på en så god måte innad i familien. Dette er også løst med henblikk på framtiden der overgangen vil skje med god kontinuitet og er samtidig med på å skape langsiktighet og forutsigbarhet.
Dette er derfor svært gode nyheter for alle medarbeidere og alle arbeidsplassene hos oss.

– Med dette fundamentet har vi nå et godt utgangspunkt til å fortsette våre strategiske satsninger og mål om fortsatt utvikling og lønnsom vekst sier Skogstad.

– Pål har betydd mye for utviklingen av Flexit gjennom alle disse årene. I oktober i år satte vi omsetningsrekord og omsatte da mer på en måned enn vi gjorde på et helt år det første året han var eier. Vi har alltid vært lønnsomme og det sier alt om hvilken reise dette har vært.  Nå er det lagt et godt fundament som sikrer kontinuitet i utviklingen, avslutter Skogstad.

Fakta om Flexit konsernet:

Flexit Future Holding AS:
Eier av Flexit AS konsernet som har datterselskapet Flexit Sverige AB i Töcksfors og er deleier i HeatCo Oy i Finland. Flexit Future holding eier også eiendomsselskapene Flexit eiendom og Martinsen eiendom.
Flexit har 265 ansatte og forventer en omsetning i 2020 på ca. 635 millioner.

Historikk:
Selskapet ble stiftet i 1974 av Finn Martinsen og hans kone Anne-Mari som Finn Martinsen AS. Pål og Alf overtok aksjene i selskapet i 1994 da Finn Martinsen gikk bort.
I 2017 overdro Alf sin eierandel til Pål, som da ble eneeier av Flexit.