- Vi er her for å høre andres erfaringer og få faglig oppdateringer. Det er alltid nyttig å delta på slike samlinger, sier Lasse Løken, Ramsøy AS og Sigurd Hertzberg, Hertzberg Varmeteknikk AS. Begge godt fornøyd med dagen.

– Vi fikk mange viktige svar på problemene rundt vannskader

Fornøyde aktører etter første runde av Norsk Vannskadedag 2020:

0

Arrangørene håpet Norsk Vannskadedag ville gi noen svar på hvordan den negative utviklingen av vannlekkasjer i rørinstallasjoner i boliger og næringsbygg kan vendes. – Det synes jeg absolutt at vi fikk, konkluderte Bjørn  Grimsrud, fagsjef i Fagrådet for våtrom etter tirsdagens seminar på Moxy Hotel utenfor Oslo.

Vannskadedagen arrangeres også i Trondheim 10. mars og i Bergen 26. mars. Husk å melde deg på! 

Et viktig tema
Det er Rørentreprenørene Norge, SINTEF, Fagrådet for våtrom, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og VVSforum som inviterer til årets vannskadedager. Et tema som helt klart er på sin plass. I følge tall fra Finans Norge var det i løpet av 2019 utbetalinger på minst 4,5 milliarder.

Hva er årsaken til at vannskadene vokser, i en tid hvor både produktene blir bedre og de utførende sitter på mer kunnskap og kompetanse enn før?

* Er regelverket og forskriftene for kompliserte?
* Er det dårlig håndverk og utførelse?
* Er dokumentasjonen om hva som egentlig er årsakene til vannskader problemet.

Saken fortsetter under bildet:

Roy Frivoll, administrerende direktør hos Avantor Eiendomsforvaltning kan se tilbake på et år preget av enormt store vannskader i bygningsmassen selskapet forvalter. Han var også kritisk til måten entreprenørene tolket regelverket uten å ta hensyn til sluttbrukeren.

Bredt program
Til å analysere og drøfte problematikken, hadde arrangørene samlet et bredt felt av foredragsholdere som representerer både håndverkere, rådgivere,  boligforvaltere, lovgivende organer og arkitektbransjen.

Og dagen startet svært friskt med administrerende direktør Roy Frivoll, Avantor Eiendomsforvalting og Grete Kjeldsen, senior bygningsfysiker hos Multiconsult som begge beskrev hvordan de opplevde hverdagen og regelverket – og ikke minst tolkning av regelverket.

Men vi fikk også flere eksempler på hvordan aktører har funnet sine rutiner for å minimalisere vannskader med bedre opplæring, gode kontrollrutiner fortolkninger av TEK osv.

Fornøyde aktører
Bjørn Grimsrud sier seg svært godt fornøyd med gjennomføringen, og håper og tror at de rundt 100 frammøtte tok med seg mye matnyttig tilbake til egen bedrift.

– Her fikk man mange gode svar på hvordan utfordringer og problemstillinger kan løses på en god måte. Slike samlinger er med på å drive bransjen videre, mener Grimsrud.

Han understreker viktigheten av det arbeidet som gjøres i bransjen for å prøve å redusere antall vannskader.
– Skal man løse dette, trengs det engasjement og fokus, og jeg tror bransjen må ha arenaer som Norsk Vannskadedag, hvor man treffes og diskturer temaet og problematikken. Derfor har vi også tenkt å arrangere samme seminar i Trondheim og Bergen. Vi håper på like god oppslutning som vi fikk her i Oslo i dag, sier Grimsrud.

Også VVSforums daglige leder Stig Grindahl påpeker viktigheten av at  de ulike aktørene i bransjen i enda større grad må lytte til hverandre. Spesielt er han opptatt av at dialogen mellom myndigheter og det utførende leddet må bli bedre og tettere.

Saken fortsetter under bildet:

En fornøyd gjeng etter at første runde av Norsk Vannskadedag 2020 var vel i havn. Fra venstre ser vi Knut Helge Sandli (seniorrådgiver Direktoratet for byggkvalitet), Håvard Tjessem (prosjektleder/kvalitetsansvarlig, Sig. Halvorsen AS), Lars-Erik Fiskum (forskningsleder Sintef Community), Bjørn Grimsrud (fagsjef i Fagrådet for våtrom), Oddgeir Tobiassen (direktør kompetanse og utvikling, Rørentreprenørene Norge) og Stig Grindahl (daglig leder VVSforum). Neste mulighet til å delta er i Trondheim 10. mars og i Bergen 26. mars.

– Det er det utførende leddet og de som jobber ute i felten til daglig som praktiserer og tolker regelverket og som vet hva som fungerer bra og hva som fungerer dårlig. Her ligger et stort forbedringspotensial, og ved å samle aktørene på denne måten, håper jeg at får vi belyst situasjonen godt, og at en samlet bransje kan ta tak i de ulike problemstillingene som kan utvikle rørbransjen, og ikke minst at man klarer å levere det sluttkunden forlanger. En stor takk til alle foredragsholderne som bidro med mange interessante innfallsvinkler,ærlighet og eksempler på hvordan ting er, burde gjøres og hva som kreves av vår bransje, sier han.