Illustrasjonsfoto

Ny fagutdanning for fremtidsrettede rørleggere

Stort behov for fagutdannede innen vann- og miljøteknikk:

0

– Ved å samle rørleggerbransjen, anleggsgartnerbransjen og maskinentreprenørbransjen til ett og samme studium, lærer vi av hverandres utfordringer og muligheter. Vi kan finne helhetlige og bedre løsninger, der vi slår sammen løsninger fra de ulike fagområdene for å takle samfunnsutfordringene vi har med vann, sier direktør for kompetanse og utvikling Oddgeir Tobiassen i RørNorge.

Les også: Sirkulær disponering av vannressursene

NOKUT godkjente “Sirkulær disponering av vann – vann ressurs” som studie i i begynnelsen av mai 2020. Utdanningen holdes ved Norges grønne fagskole – Vea.

Nesten uutnyttet
Vann fra nedbørperiodene og gjenbruk av vann fra husholdningene, næringslivet og offentlig sektor, representerer en ressurs som i dag nesten ikke blir utnyttet.

– Studiet gir kunnskap til hvordan vannressursene kan gjenbrukes. Hagevanning, næring for planter, grønnsaker og ikke minst bilvask og andre formål som ikke krever forbruksvann av høy kvalitet er klare eksempler, sier Tobiassen.

Behovet for flere ingeniører og fagutdannede innen vann- og miljøteknikk er stort, og det må utdannes og rekrutteres mange nye medarbeidere i årene framover for å kunne ta tak i etterslepet. Dette studiet er en gyllen vei til den nødvendige kompetansen, og et ess i ermet for fremtidsrettede rørleggere.

Nettbasert med samlinger
Utdanningen tilbys nettbasert med samlinger. Det vil være 7 fysiske samlinger på Vea, der det gis undervisning torsdag, fredag og lørdag. I tillegg vil det være undervisning, oppgaver og veiledning på nett mellom samlingene. Det er mulig å leie hybel på Vea når det skal være samling på Vea.

Søk om plass gjennom Samordna opptak
Fagskoleutdanningen har studiestart høsten 2020 og mange har allerede søkt om opptak til utdanningen. Det vil være mulig for flere å søke, når eventuelle restplasser blir offentliggjort i Samordna opptak den 25.mai 2020. Restplasser finner du her: Restplasser Samordna opptak.

Mer om studietilbudet
Du kan lese om studietilbudet og se studieplanen her: Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs

Vil du vite mer?
Om du ønsker mer informasjon om utdanningen kan du ta kontakt med avdelingsleder for fagskoleutdanning: Anne Hagen Bakken eller faglærer Magnus Nyheim.