Espen Henriksen fra GK Rør i Drammen, var to av deltagerne under kurset.- Et viktig kurs for oss utførende på gulvvarme. Skal vi levere komplette anlegg som fungerer best mulig, må vi kunne vårt fag, sier de.

– Et meget utbytterikt kurs i vannbåren gulvvarme

Ny veileder for vannbåren gulvarme i boliger og næringsbygg:

0
Rune Gregussen, Aparo Energi AS.

Gregussen likte at det hele tiden var muligheter for å stille spørsmål, og at det ble drøftet ulike problemstillinger underveis.

Kursholder David Zijdemans var også godt fornøyd med gjennomføringen, og roser deltagerne for å være aktive under kurset.
– Tanken med kurset at vi ikke skal være for mange, da blir det lettere å få til en to veis kommunikasjon, med spørsmål og drøftelser underveis. Det kommer alltid mange gode innspill fra deltagerne. Dette vil være modellen på de andre kursene vi skal arrangere rundt om i landet, sier Zijdemans.

Saken fortsetter under bildet:

Kent Aardal Østerbø, Dani Samuelsen, og Tim Jersing fra Sofienberg Rør AS, var alle enige om at kurset var veldig utbytterikt. – Det skjer stadige utbedringer både på materialsiden, og nye metoder for å utføre enda bedre installasjoner, det gjør det nødvendig å følge med og ikke minst være oppdatert.

– Det er mange spørsmål rundt gulvvarme, og det er alltid noe nytt å hente i forhold til innstallasjonsmetoder, prosjektering, legging, innregulering og igangkjøring. Skal man konkurrere med el, må effektiviteten i selve installasjonen være høy. Der er det mye å hente for mange. Det betyr at økt kunnskap er viktig for å kunne være med å konkurrere både på pris, og at installasjonen blir riktig utført, sier Zijdemans.

Kurset er bygd opp med ulike kapitler og temaer og tar omtrent fem timer, og med lunsj først tar hele kurset rundt seks timer. Oppstart på hvert kurs er kl. 11.00, og avsluttes kl. 17.00.

– Det interessante i dette kurset er å få litt bredde på det praktisk rettede, det er der vi rørleggere er. Unngå de store fellene, og gjøre det riktig første gangen. Kurset belyser hvor komplekst og vanskelig gulvvarme er, og det å bygge perfekte anlegg. Økt mangfold av produkter, er også med på å øke kravene til tilsyn og vedlikehold. Når vi da må bruke vakuumutskillere for å innregulere og igangkjøre anleggene, burde vakuumutskillere bli permanent i installasjonen. Plastrør er ikke diffusjonstette så det kommer inn luft over tid. Det er mange fallgruver, når man skal prosjektere anlegget. Men vannbåren varmeanlegg er det beste alternativet, men vi må bare få luket ut det som skaper trøbbel og god drift over tid, sier kursdeltagerne Kirsten Henriksen og Espen Henriksen fra GK Rør.

Dette er i korte trekk temaene som berøres:
– Valgt av riktig installasjonsmetode med tanke på tidsbruk, kostnader og funksjon
– De vanligste tabbene og hvordan oppnå et velfungerende anlegg
– Dimensjonering og prosjektering av gulvvarmeanlegg
– Gulvarme i kombinasjon med andre typer varmeavgivere og energikilder
– Igangkjøring, innregulering og overlevering
– Hvordan opprettholde et velfungerende anlegg
– Kurset omhandler installasjon i både nye og eldre bygg, og optimal drift.
– Dette kurset vil passe for de som utfører, planlegger, prosjekterer og drifter vannbårne
gulvvarmeanlegg i bolig-og-næringsbygg.

Kurset skal holdes 11 steder i Norge i løpet av høsten. Neste kurs er på Quality Airport hotell 2. september. Kursoversikten over andre steder i landet og datoer kan sjekkes her.