Eirik Wærner er RIF`s første godkjente miljørådgiver. Her fra utdelingen når RIF kåret ham til årets ildsjel. Foto: RIF

Eirik Wærner er første RIF-godkjente miljørådgiver

0

RIFs godkjenningsråd har nå opprettet et nytt godkjenningsområde for miljørådgiver (RIM). RIFs personlige godkjenningsordning er en anerkjennelse av praksis og utdannelse innenfor et eller flere spesifikke fagfelt. Gode kundereferanser og god rolleforståelse som rådgiver er også krav til alle som får RIFs personlige rådgivergodkjenning.

RIF-godkjenning tilbys bare til ansatte i RIFs medlemsbedrifter etter personlig søknad. Til vurdering av søkerens kompetanse brukes blant annet RIFs nyeste ytelsesveileder innen RIM-tjenester.

– Det er gøy å være den første som blir godkjent av RIF innenfor fagområdet miljø. Dette er det viktigste fagområdet som påvirker oss og hele byggenæringen, og kommende generasjoner så til grader i årene fremover. Når nå for eksempel sand til betong begynner å bli en begrenset ressurs vil fokus på miljø i byggsektoren få stadig større betydning, sier Eirik Wærner i en kommentar til godkjenningen.

For å bli RIF-godkjent rådgiver må man blant annet ha ajourført faglig kunnskap tilsvarende høgskolenivå og relevant praksis innen godkjenningsområdet. I tillegg vil søkeren bli vurdert etter en rekke andre krav.

– Norske rådgivere jobber med mange miljørelaterte problemstillinger og vi håper å få godkjent mange norske rådgivere innenfor dette fagfeltet i tiden fremover, sier Ari Soilammi, utviklingssjef hos RIF.

– Eksempler på arbeidsoppgaver en miljørådgiver kan jobbe med er miljøkartlegging av bygg og anlegg, analyse av forurenset grunn, utarbeiding av risiko- og sårbarhetsanalyser, ytre miljø-planer, avfallsplaner, miljøprogram og miljøoppfølgningsplan samt konsekvensanalyser og rådgivning innenfor materialvalg, sier avslutningsvis.