Adm.direktør i Bravida, Tore Bakke.

Bravida satser på lærlinger også i 2020

– Til tross for situasjonen vi befinner oss i har ikke Bravida tenkt til å kutte ned på inntak av lærlinger. Planen for 2020 er å ta inn over 170 nye lærlinger. Covid-19 har gjort markedsprognosene for 2020 svært usikre, men vi velger likevel å satse på lærlinger. Inntaket blir fortsatt holdt på samme nivå som i 2019, hvor vi også tok inn over 170 lærlinger. 

0

– For oss er det viktig å satse på lærlinger, selv i tiden vi er inne i. Over tid vil markedet stabilisere seg igjen, og det er kjempefarlig om vi ikke tar inn lærlinger nå. Dyktige håndverkere vil det alltid være behov for, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke til VVSForum.

Rekruttering av fagarbeidere gjennom lærlingordningen og intern skolering er en viktig del av Bravidas strategi. Dette gjør Bravida til en av Norges største lærlingebedrifter, med mulighet til å gå i lære i alle våre fagområder i store deler av landet.

Bakke mener at det også ligger et samfunnsansvar i å fokusere på lærlinger. – Det handler ikke bare om å sørge for at de lærlingene som nå er blitt permittert får tatt fagprøve. Minst like viktig er de som skal inn i opplæringsløpet til høsten. Jeg mener derfor at de tiltakspakkene som lanseres framover må gå på å stimulere til aktivitet, slik at bedrifter får nok å gjøre og kan ta inn lærlinger. Det må være mye bedre samfunnsøkonomi i det enn å betale for at potensielle lærlinger skal gå hjemme.

Bravida oppfordrer alle andre bedrifter i BA-næringen til å ta inn lærlinger slik at vi gir de unge muligheten til en fremtid i en viktig næring!