Illustrajonsfoto

BNL arrangerer workshop om prestasjonsmåling fra bygging og produksjon

SINTEF og NTNU arrangerer workshop 27. februar om prestasjonsmåling og utnyttelse av data fra bygging/produksjon. – Vi ser at de større bedriftene i næringen er på jakt etter systemer for å drive forbedring, sier Rannveig R. Landet, direktør for energi og miljø i BNL.

0

På samlingen presenteres hvor langt vi er kommet med måling av prestasjoner i Norge i dag. Og vi skal diskutere hvordan målingene og annen data kan nyttegjøres i din bedrift.

– BNL har vært med på å evaluere og tilrettelegge for bruk av benchmarkingssystemet CII 10-10 i Norge.

Gjennom Nordic 10-10 kan bedriftene måle sine prestasjoner på 10 viktige indikatorer og sammenligne både egne prosjekter og opp mot andre.

–Ut fra målinger underveis kan de gjøre tiltak og korrigere kursen, sier Rannveig R. Landet, direktør for energi og miljø i BNL.

Bjørn Andersen og Jan Alexander Langlo fra Prosjekt Norge og Nordic 10-10 er med.– Hva er resultatet etter 3 år med prestasjonsmåling med Nordic 10-10?

Les mer og påmelding