Arne Bergli utvider produktporteføljen

blir importør og forhandler av Laddo produkter i Norge

0

Arne Bergli AS og Termoventiler har inngått samarbeidsavtale om distribusjon og import Laddo produktene i Norge. Arne Bergli blir forhandler av Laddo akkumulatortanker, T-fast tappevannstasjoner og laddomat i Norge.

Produktbeskrivelse akkumulatortanker:
Laddo akkumulatortanker leveres i størrelser fra 100 til 10000L, som er isolert med PVC-kappe hvor 300 til 2000L leveres med varmtvannspiral og varmtvann + solspiral.
Akkumulatortanker fra 2500 til 10000L leveres 4 x DN80 (2500-4000L) og 4xDN100 (5000-10000L). Tankene opptil 500 l har 50 mm hard PUR-isolasjon som standard (myk, avtagbar), mens de større tankene har en isolasjon bestående av myk polyester med grå PVC-kappe og glidelås som gjør isolasjonen enkel å fjerne og sette på. Alle tanker er i samsvar med EU-direktivene som er tilgjengelige på markedet. Brannsikkerhetsklasse Bs2dO i henhold til EN 13501 (B1 i henhold til DIN 4102)

Produktbeskrivelse tappevannstasjoner:
T-FAST tappevannstasjoner er en modul for umiddelbar varmvannproduksjon og har en platevarmevekslere i rustfritt stål. Temperaturen på varmtvannet stilles med hjelp av en termostatventil på primærsiden. Pumpen på primærsiden aktiveres med hjelp av en gjennomstrømningsvakt på sekundærsiden. For å optimere komforten kan ett kit for varmtvannsirkulasjon installeres.

Laddomat leveres i flere typer og størrelser for ovner med vannkappe og fyrkjeler opptil 800 kW. Laddomat termisk er en termisk ladeemhet som gir enkel og sikker tilkobling og perfekt lading av akkumulatortanken. Takket være effektiv varmtvannsregulering kan Laddomat ha høyere åpningstemperatur ved høye kjeleeffekter sammenlignet med andre lignende produkter.

Laddomatic Group er en motorisert ladeenhet for biodrivstoffkjeler. Laddomatic er rettet mot kjeler opp til 240 kW, mens Laddomatic XXL er designet for større kjeler, opptil 800 kW

– Med disse produktene fra Termoventiler styrker dette vårt sortiment og gir oss nye muligheter og markeder i Norge, skriver firmaet Arne Bergli AS i en pressemelding.