Fasaden på det nye Munchmuseet.Foto: Ole Peter Galaasen

Åpningen av Munchmuseet må utsettes

Årsaken til utsettelsen er blant annet at bygget mangler brann- og sikkerhetsdører. Museet skal dessuten ha et avansert klimaanlegg for å ivareta kravene til oppbevaring og utstilling av sårbar kunst.Dette anlegget er ikke ferdigtestet, og kunsten kan ikke flyttes til det nye museet før klimaanlegget er stabilt.

0

Åpningen må derfor forskyves til i høsten, åpner for publikum utover høsten 2020. Museet skulle opprinnelig ha åpnet til sommeren.

– Vi er i sluttfasen av byggeprosjektet og samarbeider tett med vår entreprenør for å finne løsninger. Vi jobber iherdig for å få alle leveranser på plass for å ferdigstille museet. Dersom vi ikke får orden på leveransen av brann- og sikkerhetsdører innen kort tid, vil spesialdører bli bestilt fra en annen leverandør, sier direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg som er byggherre for det nye museet i en pressemelding.

Det nye Munchmuseet har et avansert klimasystem for å ivareta kravene til oppbevaring og utstilling av sårbar kunst. Testing og innregulering av klimasystemene er ikke ferdigstilt, og kontraktskravene til ytelse og stabil drift er ikke i helt i mål.

– Vi har iverksatt tiltak for å sikre at ytelseskravene til klimaanlegget blir oppfylt, og vi har bestilt midlertidige dører for å kunne sluttføre testing av klimaanlegget, slik at innflyttingen ikke blir forsinket unødvendig, sier Eli Grimsby. Hun understreker at Kultur- og idrettsbygg kun vil overta bygget fra entreprenør når klimasystemene er testet, innregulert og dokumentert stabile.

– Munchmuseet forvalter Edvard Munchs kunst som regnes som Norges viktigste bidrag til den internasjonale kunsthistorien. Det nye museet blir fantastisk med både våre egne samlinger, og internasjonale utstillinger av verdensformat. Det er viktig at det nye museumsbygget gir gode forhold både for vår kunst og det vi skal låne inn, sier direktør Stein Olav Henrichsen ved Munchmuseet

– Det er stor spenning og forventning til det nye museet, og vi gleder oss veldig til å flytte inn. Planen var å åpne før sommeren. Munchmuseet jobber nå med å utrede konsekvenser og justere planer deretter. Vi kommer til å holde Munchmuseet på Tøyen åpent sånn at vi kan by på gode kunstopplevelser mens vi venter på det nye museet i Bjørvika, sier Stein Olav Henrichsen.