Administrerende direktør Thorbjørn Theie og driftsdirektør Vidar Skoglund har store ambisjoner om vekst for VVSNorge. Så langt har ingen banket på døra, uten at det bekymrer dem det minste.

VVS Norge etablerer teknisk avdeling

Stadig strengere krav for å drive i prosjektmarkedet gjør at VVS Norge etablerer en egen teknisk avdeling. Målet er å bistå medlemmene til å vinne flere store og lønnsomme prosjekter fremover.

0

– Konkurransen i prosjektmarkedet er tøffere enn noensinne. Samtidig kreves mer for å tilfredsstille anbudskravene i selv mindre prosjekter. Digitalisering og BIM bidrar til kompleksiteten i markedet. For å vinne anbud og ivareta lønnsomhet i prosjektene er det avgjørende å være nøyaktig i prosjekterings- og kalkulasjonsarbeidet, skriver VVS Norge i en pressemelding.

VVS Norge anslår at de over 200 medlemmene i kjedene Comfort og Bademiljø betaler cirka 60 millioner kroner til ulike konsulentselskaper for prosjektbistand. Dette behovet er økende, og i en fersk medlemsundersøkelse sier flere at de ønsker at prosjektbistand skal være tilgjengelig internt.

Derfor har styret i VVS Norge bedt administrasjonen om å forberede etableringen av en teknisk avdeling. Denne skal bistå kjedens medlemmer innenfor prosjektering og prosjektledelse, anbudskalkulasjon, samt bistå kjeden og medlemmene innen BIM og digitalisering. Avdelingen vil bli etablert som en selvstendig enhet der VVS Norge er hovedeier, men sentrale ansatte i avdelingen vil få tilbud om eierandel.

– Etablering av en egen teknisk avdeling er et ledd i en strategisk satsning på større prosjekter og kunder. I VVS Norge er det allerede mange bedrifter som omsetter for mellom 50-100 millioner og som hovedsakelig driver innen prosjektmarkedet. For å tilfredsstille disse medlemmene jobber VVS Norge med å etablere et Proff-konsept som skal levere spesialtilpassede tjenester for dette segmentet, skriver de til slutt i pressemeldingen.