Thor E. Lexow, administrerende direktør i VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi.

VKE fortsetter fokuset på kontrakter og prosjekt-gjennomføring

Arrangerer flere seminarer konfliktnivået i prosjekter:

0

Målet med seminaret er å øke kompetansen og redusere konfliktnivået mellom partene i prosjekter. Det vil bidra til bedre effektivitet og lavere kostnader for alle parter.

Målgruppen for seminaret er ledere, prosjektledere og nøkkelpersoner hos hoved- og underentreprenører.

Av innhold som blir belyst er tilbudsfase med vekt på entrepriseform, kontraktsdokumenter, avvik, kalkyleforutsetninger. Utførelsesfasen med vekt på kontraktspartenes ytelser og endringer (varsling og konsekvens), og ikke minst overtagelsesfasen med sluttoppgjør og mangler.

Seminaret er tverrfaglig og en oppfølging av arbeidet med konflikter i prosjekter fra høsten 2018, som er et samarbeid mellom VKE, Nelfo og 7 av bransjeforeningene i BNL. Arrangør er EBA, MLF, NAML, Nelfo, NML, Rørentreprenørene, TEF, VBL og VKE.

Innledere er erfarne advokater i EBA, Nelfo og Rørentreprenørene. Seminaret er gratis.

Følgende datoer og steder gjelder:

Trondheim: 14. november 2019, Clarion Hotel & Congress – Brattøra 

Stavanger:  21. november 2019, Clarion Hotel Air – Sola

Oslo: 26. februar 2020, Kuben vgs, Kabelgaten 10 – 12 – Møterom “Kjettingen”