Thor E. Lexow, administrerende direktør i VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi.

VKE Årskonferanse retter søkelyset på kontrakter og risiko i tekniske entrepriser

Foredragsholdere fra hele verdikjeden

0

Tema for VKE Årskonferanse er tekniske entrepriser, kontrakter og finansiell risiko i forholdet mellom byggherre, hovedentreprenør, underentreprenør og leverandører. Konferansen avholdes 23. mai på Holmen Fjordhotell, og samler hele bransjen til dialog rundt ulike problemstillinger ved tekniske entrepriser.

– Vi ser at det til tider er høyt konfliktnivå i byggenæringen, og ønsker å fokusere på hva bransjen kan gjøre for å redusere konfliktnivået. Hele bransjen ønsker mer produktiv tid til å utføre prosjekter, og mindre ressursbruk på konflikter og rettsaker, sier Thor E. Lexow, administrerende direktør i VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi.

Foreningen samler bedrifter innen ventilasjons-, kulde- og varmepumpeteknisk virksomhet i Norge. Organisasjonen har 206 medlemsbedrifter med 3150 ansatte, og en samlet årlig omsetning på 9,5 milliarder kroner.

Ubalanse i kontraktene
Lexow forteller at spesielt prosjektmarkedet er konfliktfylt, og at årsaken ofte er ubalanserte kontrakter med store avvik fra Norsk Standard.

– Mye skyldes at man flytter risiko og ansvar ned i verdikjeden fra bestiller via hovedentreprenører og til slutt til underentreprenører eller leverandører. Dette er ofte komplekse kontrakter med store avvik fra standardkontraktene. Slike kontrakter skaper en ubalanse i maktforholdet, og kan føre til at teknisk underentreprenør gir en pris på noe de ikke helt har oversikt over, sier Lexow.

– For å belyse problemstillingen ønsker vi å stille flere nøkkelspørsmål; hvordan oppleves konfliktnivået, hva er årsaken, og i hvilken sammenheng er samarbeidet konfliktfylt. Vi ønsker også å se på hva den enkelte kan gjøre for at prosjektene blir mer samarbeidsorientert, sier han.

Foredragsholdere fra hele verdikjeden
Lexow mener det er mange elementer som må falle på plass for at konfliktnivået skal reduseres.

–  For å belyse problemstillinger fra flest mulig perspektiv har vi invitert representanter fra byggherrer, rådgivende ingeniørfirma, entreprenører, samt eksperter på kontraktsrett og prosjektgjennomføring, sier han.

– VKE gjennomførte sammen med flere andre bransjeforeninger i BNL-systemet, og NELFO, en landsdekkende serie med fire workshops for hvordan man kan få mer effektive prosjekter med lavere konfliktnivå. Funnene fra dette arbeidet skal også presenteres på konferansen, sier han.

– Vi samler både leverandører og entreprenører, og ønsker at alle i bransjen skal snakke sammen. Årskonferansen er derfor åpen med representanter fra hele verdikjeden. Vi håper på fullt hus og gode innspill fra alle parter, avslutter Lexow.

På konferansen kan du høre mer om dette fra Jørgen Birkeland fra Arntzen de Besche, Jan Olaf Dukan fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Halvard Kilde fra Metier OEC, Christian Nørgaard Madsen fra Multiconsult, Harald Vaagaasar Nikolaisen fra Statsbygg, Skule Bakka fra Caverion Norge, og Stein Terje Brekke fra Therma Industri.