Ola E. Skrautvol og Thor Lexow i arbeidet med ny ventilasjonsteknikerutdanning.

Vil ha «ventilasjonstekniker» som yrke

Tidligere faglærer på KEM-linjen for klima, energi og miljø i bygg (KEM) på Fagskolen Innlandet, Ola E. Skrautvol, er leid inn av VKE for å arbeide med ventilasjonstekniker-utdanningen. Målet er å etablere et nytt lærefag som omfatter ventilasjonsteknikk.

0

Skrautvol er utdannet sivilingeniør VVS og lektor, og har lang og bred erfaring fra ventilasjonsbransjen. Han arbeidet sist som lærer på KEM-linjen for klima, energi og miljø i bygg (KEM) på Fagskolen Innlandet.

Målet med VKEs økte innsats er å få etablert et nytt lærefag i videregående skole som omfatter ventilasjonsteknikk. Yrkesbetegnelsen skal bli ventilasjonstekniker og dette er et lærefag som hører inn under utdanningsprogram for elektrofag.
– Ny teknologi, nye sikkerhetskrav og kompleksiteten i anlegg setter nye kompetansekrav til dem som skal jobbe ventilasjonsanlegg i dag og fremover. – Fagarbeideren vil fylle gapet mellom elektrikeren, automatikeren og blikkenslageren, understreker Skrautvol.

Allsidig fagarbeider
Typiske arbeidsoppgaver for ventilasjonsteknikeren er tilkobling, programmering av styringssystemer, igangkjøring og innjustering av ventilasjonsanlegg, overlevering, drift, service og vedlikehold, feilsøking, elektrotekniske reparasjoner, inneklimavurdering og energivurdering av klimainstallasjoner etc. Dette blir et allsidig og meget viktig fagarbeider.
– Med det nye faget håper vi at bransjen også vil få flere jenter til å utdanne seg som ventilasjonstekniker, sier Skrautvol.

Flere fagpersoner fra VKE-bedrifter bidrar i læreplangruppene for reform 2020. Henning Friis fra Luftkvalitet AS er leder for læreplangruppen for ventilasjonsteknikerutdanningen, der også Ola er med.

Vil åpne for praksiskandidater
Parallelt med læreplanarbeidet arbeider VKE med en praksiskandidatordning etter §3‐5 i opplæringsloven slik at de med lang og relevant praksis kan gå opp som privatist og ta fagbrev som ventilasjonstekniker. Det er en målsetting å få etablert en praksiskandidatordning for VKEs medlemsbedrifter som ligger noen år foran det ordinære utdanningsløpet.
– Går alt etter planen så vil vi forhåpentligvis ha den første ventilasjonsteknikeren med fagbrev i hånden i 2021, sier administrerende direktør i VKE Thor Lexow.